Search
Close this search box.

Poziv delodajalcem za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo

eu  rrc


AKTUALNO

 

Datum objave:  30. marec 2012
Rok za oddajo vlog: 25. 7. 2012

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2012/2013.  Delodajalci z vlogo oddajo potrebe po štipendistih.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov: 

  • sredstva Evropskega socialnega sklada*  (50 % dodeljene kadrovske štipendije)
  • sredstva občin (10 %)
  • sredstva delodajalcev (40 %)

Na javni poziv se lahko prijavijo delodajalci ki so: 

  • pravne osebe zasebnega prava,
  • fizične osebe,
  • javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, in ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije

Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu. Delodajalci se na javni poziv prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 – javni poziv_2012-2013«.

Delodajalci, ki so že vključeni v RŠS, vlogo oddajo le v primeru novih potreb po štipendistih. 

Informacije:
Tamara Ristić, tel. 05 66 37 586,
tamara.ristic@rrc-kp.si

in

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, tel. 05 7344 362,  info@ora.si, Partizanska 4, Sežana

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Razpisna dokumentacija:

Ostali dokumenti:

 

*  Sredstva Evropskega socialnega sklada vključujejo:

•    Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85 %;
•    Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15 %

Aktualni projekti