Search
Close this search box.

Predavanja in seminarji v sklopu ADRIATinn CoWorking prostora

 

Vabimo vas na predavanje/seminar v sklopu projekta ADRIATinn
Datum:   13.04.2015 ob 16:00 

Prostor:  Mala predavalnica 1, UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper

 

Naslov: Potencilani podjetniki – ravnanje z ljudmi pri delu in drugi koristni napotki

Predavatelj:mag. Nevenka Volk Rožič, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko

Povzetek:
Že pri snovanju poslovnega načrta je treba upoštevati tudi človeške vire, ki bodo s svojim delom prispevali k njegovi realizaciji v praksi, kajti zaposleni predstavljajo pomemben kapital podjetja in so poglavitni vir konkurenčne prednosti.

Delavci in delodajalci imajo v zvezi z opravljanjem dela določene obveznosti in pravice, ki jih je treba poznati in upoštevati. Delo zaposlenih je treba najprej planirati, nato organizirati in koordinirati, nadzorovati ter zaposlene neprestano usmerjati k ciljem. Navedenim nalogam se podjetnik, ki zaposluje, ne bo mogel izogniti, to pa prinaša potrebo, da se s področjem delovnih razmerij seznani, ga razume in to znanje uporabi v praksi.

Na predavanju  bomo na kratko predstavili ključne značilnosti procesov ravnanja z ljudmi pri delu v podjetju ter podali konkretne napotke za delo na področju delovnih razmerij za mlada podjetja. Ne bomo pa pozabili predstaviti tudi nekaj napotkov o tem, kam se lahko potencilani podjetnik obrne po pomoč pri odpiranju novega podjetja. 

Vljudno vabljeni! 

Vabilo

pdfADRIATINN_najava_seminarja_13 april_2015.pdf

Aktualni projekti