Search
Close this search box.

PREDSTAVITEV PROJEKTA MSP-MED NA SEJI REGIJE ISTRA, BRKINI, KRAS

V petek, 10.6.2022 bo na seji Sveta regije Istra, Brkini, Kras članom sveta predstavljen projekt MSP-MED in njegovi doseženi rezultati.

Istega dne bo v popoldanski urah sestanek z državnimi in lokalnimi institucijami, vključenimi v pripravo ocene nosilne zmogljivosti slovenskega morja in obale.

Na sestanek so vabljeni strokovnjaki iz Ministrstva za okolje in prostor – Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, Ministrstva za okolje in prostor – Direkcije Republike Slovenije za vode, Ministrstva za okolje in prostor – Direktorata za vode in investicije, občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter strokovnjaki specializiranih podjetij. Na sestanku bo predstavljeno strokovno delovno gradivo, ki je bilo pripravljeno v sklopu projekta MSP-MED – WP2 Informacijska podpora Pomorskemu prostorskemu planiranju na lokalni ravni. Diskusija bo usmerjena v praktične vidike priprave ocene zmogljivosti in uporabnosti rezultatov projekta MSP-MED pri tem.

Uradna spletna stran projekta https://mspmed.eu/

Aktualni projekti