Search
Close this search box.

Predstavitev projekta MSPMED na spletnem srečanju v okviru francoskega predsedovanja EU

MSPMED logo 

V okviru francoskega predsedovanja Evropski uniji sta 12. maja 2022 Francoski inštitut Grčije in Univerza v Tesaliji (Fakulteta za tehniko, Oddelek za načrtovanje in regionalni razvoj) soorganizirala spletni seminar z naslovom: » Pomorsko prostorsko načrtovanje na območju Sredozemlja: izzivi, perspektive in prioritete«. Spletni seminar je ponudil priložnost za izmenjavo mnenj o ključnih in aktualnih vprašanjih pri razvoju pomorskega prostorskega načrtovanja (PPP), kot so povezava med PPP in razvojnimi politikami, raven izvajanja PPP (nacionalna, regionalna, lokalna), odnos do prostorskega načrtovanja, stopnja zavezujoče narave prostorskih okvirov, sodelovanje na mednarodni ravni itd.

Webinarja so se udeležili strokovnjaki/specialisti za ta vprašanja iz Francije, Španije, Italije, Grčije, Cipra in Slovenije. RRC Koper je predstavil slovenske izkušnje pri pripravi PPP in vlogo projekta MSPMED pri tem.

MSPMED add to logo

Aktualni projekti