Search
Close this search box.

Predstavitev projektov s področja MOBILNOSTI

 

 

20.4. smo se udeležili posvetovanja, ki so ga organizirali Prometni inštitut Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU – Slovenske akademije znanosti in umetnosti in RRA LUR – Ljubljanske urbane regije na temo Razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Na dogodku je bil predstavljen projekt SMART-MR (Interreg Europe), ki je usmerjen v podobno problematiko kot CHESTNUT, to je v pripravo SUMP – trajnostne prometne strategije na regionalni ravni. Predstavljena sta bila tudi projekta REGIO-MOB in SOCIAL-CAR s primeri dobrih praks trajnostne mobilnosti za urbanih območjih.

Dogodek smo izkoristili za to, da smo v razpravi, ki se je razvila ob predstavitvah, predstavili cilje projekta CHESTNUT ter da smo navezali kontakte s prisotnimi predstavniki ključnih političnih in institucionalnih deležnikov (predvsem z Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, raziskovalnih inštitucij, razvojnih agencij, občin ter drugih zainteresiranih, ki so aktivni pri promociji trajnostne mobilnosti v Sloveniji, za direktorij naslovov potencialnih uporabnirov rezultatov projekta CHESTNUT.

 

Linki:

Aktualni projekti