PREDSTVITEV PILOTNIH AKTIVNOSTI PROJEKTA CROSSMOBY ZA POTNIKE IN KOLEARJE

24. junija 2021

Občina Ilirska Bistrica in Regionalni razvojni center Koper sta partnerja projekta CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, preko katerega smo vzpostavili več storitev za potnike oziroma kolesarje, s skupnim imenovalcem spodbujanja mobilnosti in intermodalnosti na čezmejnem območju. Vljudno vas vabimo na:

PREDSTVITEV PILOTNIH AKTIVNOSTI PROJEKTA CROSSMOBY ZA POTNIKE IN KOLEARJE, 

ki bo v četrtek 1. julija 2021 s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica).

Program je v prilogi:

Aktualni projekti