Search
Close this search box.

PRIPRAVA REGIJSKIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENTOV V POLNEM TEKU

19. novembra 2019 se je v prostorih Naravnega rezervata Škocjanski zatok odvijala delavnica v okviru priprave strateškega dela Regionalnega Razvojnega Programa za obdobje 2021 – 2027.
Dogodka so se udeležili predstavniki občin, Primorske gospodarske zbornice, obrtnih zbornic, Luke Koper, javnih zavodov, Univerze na Primorskem, ZRS Koper, LAS Kras – Brkini, državnih ustanov, italijanske narodne skupnosti, javnih podjetij in drugih.

Namen delavnice je bila razprava o ključnih razvojnih potencialih regije ter ključnih prednosti in ovir za njihovo uresničitev.
V uvodni predstavitvi je Slavko Mezek, vodja priprave RRP-ja, predstavil okvir priprave RRP-ja ter ključne dokumente na EU in državni ravni, kot tudi izhodišča za pripravo strategije kohezijske regije Zahodna Slovenija.

 

 

V delavniškem delu so se udeleženci razdelili v skupine (gospodarstvo, človeški viri, infrastruktura ter okolje in prostor) v katerih so razpravljali o navedenih razvojnih aspektih posameznih ožjih področij. Sledil je plenarni del, na katerem so bili predstavljeni rezultati dela skupin. V zaključku so se udeleženci dogovorili o nadaljnjih korakih priprave RRP-ja. Naslednja delavnica v okviru priprave strateškega dela RRP-ja bo predvidoma organizirana sredi decembra 2019.

 

Aktualni projekti