Search
Close this search box.

Priprava Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2014-2020

 

Začela se je priprava novega ciklusa razvojnih dokumentov za programsko obdobje 2014-2020. Na nacionalni ravni bosta pripravljena Strategija razvoja Slovenije in Program državnih razvojnih prioritet in investicij, kar bo tudi osnova za dogovor o črpanju EU sredstev v tem obdobju. Istočasno bo potekala priprava regionalnih razvojnih programov 2014-2020 (RRP). Regionalni razvojni center Koper vodi pripravo na območju Južne Primorske.

 

RRP je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije ter določitev razvojne specializacije regije. Programski del pa vsebuje programe in projekte za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP. Pripravljena bo tudi lista najpomembnejših regionalnih projektov.

 

Pomembno je, da so v pripravo RRP za območje Južne Primorske aktivno vključeni vsi ključni akterji različnih področij: gospodarstva, razvoja človeških virov, podeželja, narave, okolja, infrastrukture, prostorskega načrtovanja. Zato vas vabimo na posvetovanje, ki bo

 

v četrtek, 10. januarja 2013, ob 10. uri,

v prostorih Primorske gospodarske zbornice, na Ferrarski 2, v Kopru.

 

 

Predstavili vam bomo:

–          okvir in potek priprave razvojnih dokumentov na državni ravni,

–          program priprave RRP za Južno Primorsko,

–          organizacijsko strukturo, ki bo spremljala pripravo RRP,

–          terminski plan priprave.

Aktualni projekti