Search
Close this search box.

PROJEKT BLUACT PROGRAMA URBACT III ZA SPODBUJANJE INOVACIJ V MODREM GOSPODARSTVU

BLUACT Logo

Regionalni razvojni center Koper se je pri drugem valu projekta BluAct programa URBACT III pridružil kot projektni partner.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega namen je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Je instrument evropske kohezijske politike, finančno pa ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države EU ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik. BluAct je eden izmed mnogih projektov, ki spada pod okrilje programa URBACT.

BluAct je mreža EU pristaniških mest, za izmenjavo dobrih praks na področju podjetništva modrega gospodarstva. Izhaja iz BlueGrowth Initiative iz Pireja, uveljavljenega in nagrajenega podjetniškega tekmovanja za poslovni načrt, ki zmagovalcem nato ponuja podporne storitve ter spodbuja inovacije in ustvarjanje novih delovnih mest znotraj morskih in pomorskih sektorjev. Leta 2020 se je tekmovanje preimenovalo v Blue Growth Piraeus. Je tudi prva EU pobuda v podporo inovativnosti na področju modre ekonomije, katere glavni cilj je zagnati modro gospodarstvo.

Glavna aktivnost je izvedba tekmovanja, ki obsega zbiranje inovativnih podjetniških predlogov, ocenjevanje, podelitev nagrad in inkubacijski program. V fazi inkubiranja po tekmovanju mentorji zagotavljajo svetovanje in izobraževanje za udeležence o podjetništvu, marketingu, podjetniških priložnostih ipd.. Partnerska mesta sledijo metodologiji Pireja, vendar si jo prilagodijo glede na svoje potrebe in lokalni kontekst.

Po uspehu prve generacije BluAct partnerske mreže mest – v kateri je bilo šest evropskih mest (Mataro, Ostend, Galati, Matosinhos, Burgas, Salerno) podprtih pri prenosu dobre prakse na področju podjetništva za modro rast iz mesta Pirej med letoma 2018 in 2020 – so sedaj dobila priložnost, da se seznanijo s pirejsko dobro prakso, še štiri nova mesta. 

Med junijem 2021 in decembrom 2022 bodo mesta Gdansk, Boulogne Sur Mer in Koper sodelovala v drugem valu mreže BluAct, v okviru katerega si bodo prizadevala prenesti dobro prakso iz mesta Pireja, ki je tudi tokrat v vlogi vodilnega partnerja, v lokalno okolje. Vsako mesto bo izvedlo podjetniško tekmovanje za modro rast in vzpostavilo URBACT lokalno skupino, v sklopu projekta pa si bodo med seboj izmenjala izkušnje in se učila drug od drugega.

V okviru tekmovanja se bo iskalo najboljšo modro podjetniško idejo za modro ekonomijo, ki je trajnostna in sledi konceptu krožnega gospodarstva ter modre rasti – dolgoročni strategiji, ki podpira trajnostni razvoj modrih sektorjev. Strategija namreč prepoznava, da so morja in oceani vzvod evropskega gospodarstva z velikim potencialom za inovativnost in rast ter posledično tudi za nove zaposlitvene možnosti znotraj evropskega modrega gospodarstva. 

S pristopom oblikovanja URBACT lokalnih podpornih skupin ter vključevanja lokalnih zainteresiranih deležnikov, pa je končni cilj mreže BluAct ”zagnati modro gospodarstvo” v evropskih obalnih mestih in odkriti njihovo dragoceno povezavo z morjem.

Več o mreži BluAct lahko izveste na spletni strani projekta: www.bluact.eu ali pa spremljate projekt BluAct na Facebooku, Instagramu in Twitterju.

Aktualni projekti