Search
Close this search box.

Projekt CENTRE

http://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2015/03/Europe-for-citizens-logo2.jpg 

»BIO-DISTRICT« je tako imenovani nov model razvoja podeželja, ki se širi v Evropi in temelji na varovanju krajine, samooskrbi s hrano, krepitvi lokalnih virov in trajnostnih kapacitet (alternativni viri energije, voda, biotska raznovrstnost, bio-arhitektura, recikliranje odpadkov, zaščita tal, kakovost življenja in dela), v skladu z evropskimi cilji “20-20-20”. Gre za strateško izbiro lokalnih skupnosti, vendar se ta pogosto sprejema po pristopu »od zgoraj navzdol«, s strani oblikovalcev politik, ne da bi se v proces aktivno vključilo prebivalstvo.

Cilji projekta CENTRE so:

1) Ustvarjanje »protokolov«, ki jasno opredeljujejo t.i. “EVROPSKO BIO OBMOČJE«, kar se doseže preko aktivne in demokratične udeležbe prebivalcev, ki tako prispevajo k nastanku t.i. »Krajevne Renesanse« za trajnostno prihodnost Evrope.  

2) Vzpostaviti mrežo »Evropskega bio območja«, podpisano s strani občin

3) Aktivna vključenost prebivalstva v »Evropsko bio območje« in procesih odločanja po pristopu »OD SPODAJ navzgor«, zlasti v zvezi z »bio območjem« in odločitvami vezanimi na kakovost življenja

4) Preizkušati INOVATIVNE REŠITVE pri uvajanju novih oblik neposrednega vključevanja prebivalcev v procese odločanja in participacije, npr: aktivna udeležba na javnih, zelo obiskanih dogodkih, neposredno vključevanje v procese izobraževanja »UČENJE PREKO IZKUŠENJ« ipd.


Partnerji projekta so:

1) Občina San Leo (Rimini)
2) Občina Berovo (Makedonija)
3) Združenje Naukseni (Latvija)
4) Občina Petrosino (Italija)
5) Združenje Città del Bio (Italija)
6) Ecologie au Quotidien (Francija)
7) Razvojna agencija Hranice (Češka)
8) Regionalni razvojni center Koper (Slovenija)
9) Regionalni odbor za turizem Troodos (Ciper)

 


 

Projekt “CENTRE – Oblikovanje evropske mreže t.i. BIO-predelov z namenom, da se doseže prava teritorialna renesansa” sofinancira Evropska unija, program “Europe for Citizens”  
 

Sklop 2 – Ukrep 2.2 “Mreženje mest”

 

V sklopu projekta bo skupno izvedenih 6 dogodkov:

Dogodek 1

 

Udeležba: Dogodka se je udeležilo 101 državljanov;

– 2 iz mesta Naukšeni (Latvija)

– 2 iz mesta Hranice (Češka)

– 4 iz kraja Die (Francija)

– 2 iz mesta Koper (Slovenija)

– 4 iz mest Stuttgart, Nuremberg in Augsburg (Nemčija)

– 3 iz mest Besançon in Strasbourg (Francija)

– 2 iz Londona (Velika Britanija)

– 2 iz mest Salzburg in Villach (Avstrija)

– 1 iz Prage (Češka)

– 78 udeleženih iz krajev San Leo, Atessa, Modena, Siena, Rimini, Brescia, Macerata, Bolzano, Pesaro, Firenze, Lugo, Treviso, Civitavecchia, Forlì, Tortona, Napoli, Ravenna, Imola, Cesena, Faenza, Torino, Riccione, Novafeltria, Petrosino, Garlasco (Italija)

Kraj/ Čas:

Dogodek je potekal v kraju San Leo (Italija), od 5. do 7. septembra 2015.

 

Kratek opis: 

Občina San Leo, vodilni partner projekta CENTRE, je organizirala trodnevni dogodek za predstavitev poglavitnih namenov projekta; oblikovanje t.i. bio-območij, sodelovanje z deležniki v povezavi z oblikovanjem t.i. bio-območij in tematikami ekologije, trajnostnega razvoja, recikliranja ipd. Udeleženi so tako razpravljali in se učili preko modela “Učenje preko prakse” mestnih vrtov, ogledali so si zanimive primere kmetij in podjetij, ki so na območju znana po inovacijskem pristopu z ozirom na dano tematiko projekta CENTRE. Prvo srečanje je bilo organizirano vzporedno z lokalnim festivalom “Turnir v Oklepih”, ki je obudil duh renesanse na trdnjavi San Leo, preko aktivnega vključevanja obiskovalcev in turističnih operaterjev v aktivnosti projekta. Prvi dan se je pričel s konferenco v mestni hiši, z uvodnim pozdravom župana San Lea, Maura Guerra ter govori Saura Sarti iz Pokraijne Rimini ter Massima Bottini, poznavalca mestnih parkov. Konferenci je sledilo tehnično srečanje v zvezi z implementacijo projekta, predvsem koledarja dogodkov, vodenje finančnega dela, aktivnosti, ki bodo izvene ter komunikacijskimi strategijami ipd.  V popoldanskem času je delegacija obiskala trdnjavo San Leo in si ogledala mečevanje organizirano v sklopu festivala “Turnir v Oklepih”, sledil je voden ogled trdnjave in zgodovinskega mesta, vključno z rastavo. Drugi dan dogodka je predvideval tri vodene oglede.  Prvi podjetja IRCI SPA Systems and Energy, kjer se je bilo možno seznaniti z inovativnimi metodami, ki jih podjetje uvaja na trajnostni način. Sledil je voden ogled kmetije “Azienda Agricola Lazzi”, to je kmetija, specializirana na proizvodnji energije iz bioplina in visoko kakovostnega mleka.  Dogodek se je zaključil v Vili Olivucci, last Alberta Olivucci, predsednika “Civilta’ Contadina” (podeželske kulture), www.civiltacontadina.it. Vila Olivucci je edinstvena, iz XVI stoletja in obdana z bogatsvom narave, kjer se ukvarjajo tudi z gojenjem starih rastlinskih sort in usklajevanjem dejavnosti za ohranjanje semen biotske raznovrstnosti.

Dogodek se je zaključil z Odprtim Forumom na temo »bio districs«, s pričevanji lokalnih akterjev na temo ekoloških in trajnostnih tematik ter recikliranja.

Dogodek 2


Udeležba: Dogodka se je udeležio 101 prebivalcev;

– 2 iz mesta Naukseni (Latvija)

– 2 iz mesta Hranice (Češka)

– 6 iz krajev Poggioreale, Petrosino, Grugliasco in Rimini (Italija)

– 2 iz Kopra (Slovenija)

– 2 iz Berova (Makedonija)

– 2 iz mesta Platres (Ciper)

– 1 iz Montreala (Kanada)

– 13 iz Bruslja in Louveina (Belgija)

– 1 iz Barcelone (Španija)

– 1 iz mesta Stuttgart (Nemčija)

– 1 iz Burkine-faso

– 69 iz krajev Lyon, Saillans, Eurre, Grenoble, Chambery, Avignon, Die, Ardèche, Valence, Crest, Marseille, Bordeaux,  Gap, Allauch, Messy in Aouste, (Francija)

Kraj/Čas: Dogodek je poteka v kraju Die (Francija), od 22. do 24. januarja 2016.

Kratek opis:

Drugi dogodek projekta CENTRE je potekal v Die (Francija) od 22. do 24. januarja  2016, med XIV izvedbo festivala “Rencontres Ecologie au Quotidien”. Organizacija dogodka med odlično prepoznavnim festivalom je projektu ponudila dobro publiciteto ne le med lokalnim prebivalstvom (krajani, volunterji, oblikovalci politik ipd.), ampak tudi med večjim številom udeleženih na dogodku, iz Francije in drugod iz Evrope. Udeležence CENTRE so gostile lokalne družine, tako da so lahko spoznali tradicionalne navade, kulturo in zgodovino okolja, zlasti med skupnimi obroki z gostitelji, s katerimi so se lahko spletle prijateljske vezi.  Prvi dan srečanja je potekal tudi obisk mesteca Die in zgodovinskega samostana Sainte Croix, iz 12. stoletja. Ob samostanu si je bilo možno ogledati tudi botanični park in drevesni park z različnimi drevesi.  Organizirani so bili tudi ogledi ekoloških podjetij ter bio kmetovalcev, zlasti iz Bio Grocer in Nateva trgovin, gre za pomembne ponudnike ekoloških dobrin v državi.  Župan kraja Die, g. Gilbert Tremonlet, je navzoče sprejel s pozdravnim dogodkom. Drugi dan srečanja je potekal v Biovalle, v dolini Drome, kjer se je predstavilo tamkajšnje združenje Biovalle. Dogodek je potekal v eko-amfiteatru, kjer so se partnerji predstavili navzočim. Sledili so ogledi eko struktur in ekološke kmetije. Istega dne so se partnerji predstavili tudi na festivalu v Die, na dogodku “Ustvarimo skupaj inovacijsko okolje”. Debati je sledil odprt dogodek festivala.  Tretji in zadnji dan dogodka je potekal ogled Saillans, vasice, ki jo upravljajo prebivalci po načinu partecipativne demokracije, in ogled lokalne tržnice v Saint Andeol en Quint.  Dogodek se je zaključil sestanku med partnerji projekta CENTRE o projektnih aktivnostih in bodočih skupnih aktivnostih. 

 

pdfCENTRE_project_info.pdf

Aktualni projekti