Search
Close this search box.

PROJEKT HOST- »Dediščina oljčnega drevesa za trajnostno turizem«

 

Podpora lokalnemu gospodarstvu na podlagi sredozemske dediščine

Projekt HOST – »The Heritage of Olive Tree for Sustainable Tourism« – COS-TSUST-2014-3-15, je sofinanciran preko programa COSME Evropske unije se osredotoča na dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (MSP) v turističnem sektorju. V projektu sodeluje šest partnerjev iz štirih držav, in sicer Italije, Malte, Grčije in Slovenije, katerim je skupna sredozemska dediščina in oljčni nasadi.

Vodilni partner: Fondazione Campus Studi del Mediterraneo iz Italije.

Projektni partnerji:

  • Mestna občina Koper (Slovenija)
  • Timesis Ltd. – Montepisano DMC (Italija),
  • 5Senses (Malta),
  • Etal S.A. Local Development Company of Lesvos (Grčija).

Trajanje projekta: 1. 6. 2015-31.12.2016

Cilj projekta je krepitev gospodarstva na podlagi kulturne in naravne dediščine, usposabljanja in povezovanja MSP ter razvoj transnacionalnega turističnega produkta FOOT, ki bo povezoval štiri športne dogodke: Tek Monte Pisano v Italiji, Banka Koper 3. Istrski maraton v Sloveniji, Zejtunski tek na Malti in Lesbosov tek v Grčiji.

Namen projekta HOST je prispevati k donosnosti in trajnosti malih in srednjih podjetij (MSP) s podporo njihovi konkurenčnosti, koordinacijo in povezovanjem deležnikov, krepitvijo kompetenc podjetnikov in promocijo regij preko blagovne znamke destinacije.

V okviru projekta HOST Regionalni razvojni center Koper organizira program usposabljanj aza MSP, samostojne podjetnike ter druge delavce v turizmu ali brezposelne, ki nameravajo razviti novo poslovni idejo s področja turizma. Usposabljanje bo potekalo v obliki štirih delavnic z naslednjimi tematikami: Komunikacija in trženjske strategije, doživljajski turizem, upravljanje z okoljskim in kulturnim kapitalom ter kultura hrane.

Več o projektu na spletni strani projekta http://www.olivetrails.eu/.

Dodatne informacije o projektu: Nina Peca, nina.peca@rrc-kp.si, 05/6637590.

 

images      prenos

Aktualni projekti