Search
Close this search box.

Projekt SUPREME – poročilo iz delavnice za izvedbo pilotnega projekta na območju Slovenije


 Supreme logoEMFF logo
V sredo, 20. 6. 2018 je med 13. in 17. uro v prostorih Primorske gospodarske zbornice, v Kopru, potekala prva delavnica v okviru projekta SUPREME. Projekt podpira države EU pri pripravi pomorskih prostorskih načrtov in čezmejno sodelovanje pri tem. Gre za obveznosti, ki jih prinaša Direktiva 2014/89/ EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje. Projekt SUPREME se izvaja s podporo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Pri projektu sodelujeta RRC Koper kot projektni partner in Ministrstvo za okolje in prostor (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) kot pridružen partner.

Na delavnici so bili predstavljeni:

  • Direktiva o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in njena implementacija v Republiki Sloveniji;
  • Vsebina projekta SUPREME (SUporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean) in njegov prispevek k implementaciji pomorskega prostorskega načrtovanja (PPN) v Sloveniji;
  • Povzetek sedanjega stanja (raba površin morja, okoljska problematika, interakcije morje/obala).

Na delavnici so bili prisotni predstavniki Mestne občine Koper, Občine Ankaran, Občine Izola, Občine Piran, Javnega zavoda KP Strunjan, Ministrstva za okolje in prostor, Luke Koper, Centra za spodbujanje podjetništva Piran, Regionalnega razvojnega centra Koper, Marine Portorož, ribičev (pridelovalci marikulture) in Zavoda RS za varstvo narave.

Delavnico so vodili predstavnica Ministrstva za okolje in prostor (Direktorata za prostor, graditev in stanovanja), Valentina Lavrenčič ter predstavnik Regionalnega razvojnega centra Koper, Slavko Mezek ter zunanja izvajalca dr. Gregor Čok in dr. Manca Plazar.

V razpravi so bile izpostavljene sektorske potrebe in potrebe/načrti lokalnih skupnosti, ki vplivajo na režime rabe morja in obale, ter formalni okvirji za pripravo pomorskega prostorskega načrta v Republiki Sloveniji.

V okviru projekta SUPREME bosta organizirani še dve delavnici s širokim krogom deležnikov na državni in lokalni ravni. Končni rezultat projekta SUPREME bo gradivo, ki bo uporabljeno kot strokovna podlaga za izdelavo PPN na državni ravni.

Pomorski prostorski načrt mora biti s strani Republike Slovenije predložen Evropski Komisiji do marca leta 2021.

V primeru, da bi se želeli aktivno vključiti v pripravo PPN, nam to sporočite na info@rrc-kp.si.

 

Priloge

 

 

Aktualni projekti