Search
Close this search box.

Prostorski regionalni informacijski sistem

camp

V procesu prostorskega načrtovanja je pomembna izmenjava informacij, za kar je potrebno vzpostaviti sistem za njihovo zbiranje in posredovanje. S tem namenom je bil v okviru projekta CAMP vzpostavljen Prostorski regionalni informacijski sistem – PRIS, v katerem so bili združeni vsi podatki in informacije, ki so nastali v procesu izvajanja projekta. PRIS je omogočil zbiranje, uporabo in izmenjavo podatkov, spodbudil je boljše sodelovanje med vsemi akterji v procesu izvajanja projekta. Sistem omogoča pregled nad razpoložljivimi podatki in možnostmi za njihovo uporabo ter zagotavlja hiter in enostaven dostop do njih.

Aktualni projekti