Search
Close this search box.

Prvo srečanje partnerjev projekta MOBILITAS v Portorožu

 

Partnerji projekta Mobilitas so se zbrali na prvem srečanju 30. in 31. januarja 2017 v Portorožu. Pregledali so projektne aktivnosti in opredelili prve naloge.

 

Namen projekta Mobilitas (Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah) je zmanjšati negativen vpliv turizma v priljubljenih sredozemskih turističnih destinacijah. Turiste, ki si za prevoz do kraja letovanja izberejo osebni avto, se želi napeljati k temu, da bi za prevozno sredstvo uporabili raje vlak ali avtobus. Za obiskovalce, ki prispejo v  sredozemske turistične destinacije z letalom ali potniško ladjo, pa se namerava poiskati boljše načine povezovanja letalskega in ladijskega potniškega prometa s trajnostnimi oblikami prevozov na kopnem. Deset projektnih partnerjev iz sedmih obmorskih držav iz desetih regij bo v ta namen pripravilo scenarije trajnostne mobilnosti v turizmu, ki naj bi bili v pomoč lokalnim oblastem pri načrtovanju politik na tem področju. Izdelalo se bo različna informacijsko-komunikacijska orodja za obveščanje lokalnega prebivalstva in turistov o možnostih uporabe javnega prevoza, za spremljanje turističnih tokov ter preverjanje lastnega ogljičnega odtisa.

Nekaj projektnih partnerjev bo v okviru projekta uvedlo poskusno uporabo električnih skuterjev, električnih koles ter postavilo polnilne postaje za električna vozila. Na območju Obalno-kraške regije je predvidena vpeljava rešitev skladno s potrebami, opredeljenimi v celostnih prometnih strategijah (aplikacije za prikaz voznega reda javnega potniškega prometa, postavitev ekranov o razpoložljivih parkiriščih v mestnih središčih ipd.).

Projektni partnerji so že začeli zbirati statistične podatke o splošnih značilnostih svojih območij, turizmu in prometu, ki bodo podlaga za izdelavo predlogov scenarijev mobilnosti za deset regij, vključenih v projekt.

 

Mobilitas Mediteran

SVRK

Aktualni projekti