Search
Close this search box.

Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji

 

Regionalni razvojni center Koper je v Uradnem listu RS št. 98 z dne 18.12.2015 objavil:

Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji 

 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.5.2018 do 14.00 ure. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati na naslov Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper.

 

Razpis in razpisna dokumentacij

 

Pravna podlaga

 

 

Več o Regijski garancijski shemi Obalno kraške regije.

 

Aktualni projekti