Search
Close this search box.

REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE

Regionalna razvojna agencija Mura
Direktor: g. Danilo Krapec
Lendavska 5a
9000 Murska Sobota
Tel: 02 536 14 61
Fax: 02 536 14 65
e-mail: info@rra-mura.si

RRA Koroška d. o. o.
Regionalna razvojna agencija za koroško regijo
Direktorica: ga. Karmen Sonjak
Koroška cesta 47
2370 Dravograd
Tel: 02 872 00 15
Fax: 02 872 00 16
e-mail: info@rra-koroska.si

tajnistvo@rra-koroska.si

RRA – Regionalna Razvojna Agencija Celje
Direktor: g. Boris Klančnik
Cesta v Trnovlje 7
3000 Celje
Tel: 03 428 07 30
Fax: 03 428 07 42
e-mail: info@rra-celje.si

Regionalni center za razvoj, d.o.o. Zagorje
Direktor: g. Tomo Garantini
Podvine 36
1410 Zagorje
Tel: 03 566 05 00
Fax: 03 566 05 10
e-mail: info@rcr-zasavje.si


Regionalna razvojna agencija Posavje
Direktorica: ga. Mateja Jazbec
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
Tel: 07 488 10 40
Fax: 07 488 10 50
e-mail: center@rpcp.net

Podjetniški center Novo mesto
Svetovanje in razvoj, d.o.o.
Direktor: g. Igor Vizjak
Ljubljanska 26
8000 Novo mesto
Tel: 07 337 29 80
Fax: 07 337 29 81
e-mail: podjetniski.center.nm@siol.net

BSC – Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Direktor: mag. Bogo Filipič
Stritarjeva 5
Poslovni prostori: Cesta Staneta Žagarja 37
4000 Kranj
Tel: 04 281 72 30
Fax: 04 281 72 49
041-67 37 37 – direktor
e-mail: info@bsc-kranj.si

Razvojna agencija SORA
Direktor: g. Rok Šimenc (obvestilo z dne 8.9.2004)
Spodnji trg 2
4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 02 20
Fax: 04 506 02 20, 04 506 02 02
e-mail: info@ra-sora.si


Razvojna agencija RAGOR
Direktor: g. Stevo Ščavničar
C. Maršala Tita 78A
4270 Jesenice
Tel: 04 581 34 14
Fax: 04 583 19 99
e-mail: info@ragor.si

RRA SEVERNE PRIMORSKE

Regijska razvojna agencija, d. o. o Nova Gorica
Direktor: g. Mojmir Konič
Mednarodni prehod 4, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
Tel: 05 330 66 82, 05 330 66 86
Fax: 05 330 66 87
e-mail: rra.sp@rra-sp.si

Posoški razvojni center
Direktor: g. Roman Medved
Trg svobode 4
5222 Kobarid
Tel: 05 384 15 00
Fax: 05 384 15 04
e-mail: info@pososki-rc.si

ICRA, d. o. o.
Idrijsko cerkljanska razvojna agencija
V. d. direktorica: ga. Andreja Trojar Lapanja
Mestni trg 1
5280 Idrija
Tel: 05 372 01 80
Fax: 05 372 01 81
e-mail: info@icra.si

ROD Razvojna agencija
Direktor: g. Jožef Člekovič
Gregorčičeva 20
5270 Ajdovščina
Tel: 05 365 36 00
Fax: 05 365 36 06
e-mail: ra.rod@siol.net

 

RRA Notranjsko-Kraške regije, d. o. o.
Direktorica: mag. Katja Buda
Kolodvorska 5
6257 Pivka
Tel: 05 721 01 25, 05 721 01 23
Fax: 05 721 01 02
e-mail: rra@pivka.si

bostjan.pozar@pivka.si

Mariborska razvojna agencija (MRA)
Direktorica: ga. Marjana Kreitner Lozina
Pobreška cesta 20
2000 Maribor
Tel: 02 333 13 00
Fax: 02 333 13 10
e-mail: mra@mra.si

Ekonomski inštitut Maribor
Direktorica: ga. Viljenka Godina
Razlagova ulica 22
2000 Maribor
Tel: 02 252 63 42
Fax: 02 251 25 97
e-mail: info@eim-mb.si

ZRS Bistra Ptuj
Direktor: dr. Bojan Pahor
Slovenski trg 6
2250 Ptuj
Tel: 02 748 02 50
Fax: 02 748 02 60
e-mail: bistra@bistra.si

bojan@bistra.si


Regionalni razvojni center Koper
Direktor: g. Giuliano Nemarnik (041778210)
Župančičeva ul. 18
6000 Koper
Tel: 05 663 75 80
Fax: 05 663 75 81
e-mail: info@rrc-kp.si

Center za pospeševanje podjetništva Piran
Direktor: g. Alberto Manzin
Liminjanska 96
6320 Portorož
Tel: 05 677 96 50, 05 677 18 26
Fax: 05 677 18 26
e-mail: alberto.manzin@guest.arnes.si

PPC – Podjetniško pospeševalni center Sežana
Direktorica: ga. Vlasta Trebec-Sluban
Partizanska 82
6210 Sežana
Tel: 05 734 43 62, 05 734 54 29
Fax: 05 730 02 58
e-mail: inkubator@siol.net

Razvojni center Ilirska Bistrica
Direktorica: ga. Jožica Vidmar
Gregorčičeva 2
6250 Ilirska Bistrica
Tel: 05 710 13 84 (LTO)
05 710 13 85 (LPC)
Fax: 05 710 13 85
e-mail: center.razvojni@siol.net

RRA Ljubljanske urbane regije
Direktorica: ga. Lilijana Resinovič
Linhartova 13
1000 Ljubljana
Tel: 01 306 19 02, 01 306 19 01
Fax: 01 306 19 03
e-mail: lur@ljubljana.si

 

Aktualni projekti