Regionalni program varstva okolja in vodnih virov

camp

V okviru projekta je bil pripravljen model, na podlagi katerega lahko občine spremljajo in preverjajo finančno izvedljivost ukrepov iz operativnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2017. Analize, opravljene na podlagi modela, so pokazale, da obstaja znaten razkorak med nalogami, opredeljenimi v operativnih programih in finančnimi možnostmi občin, še posebej kraških. S projektom so bili zato podani predlogi za učinkovitejše izvajanje operativnih programov.

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti