Search
Close this search box.

REZULTATI AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

 • Izvedeno informativno srečanje

Zapisnik ter analiza vprašalnika

pdf Zapisnik informativnega srečanja 5.12.2006
pdf Analiza vprašalnika

Slike 5.12.2006
IMG_0348thumb_IMG_0349

 • Vzpostavljeno regionalno omrežje na področju zaščite in reševanja pred posledicami industrijskih nesreč
 • Izdelano poročilo o prepoznanih tveganjih za pojav onesnaževanja zaradi industrijskih nesreč za porečji reke Rižane ter reke Reka

pdf POROČILO O PREPOZNANIH TVEGANJIH ZA reko Rižano SLO
pdf RISK IDENTIFICATION REPORT for Reka river ENG
pdf Porocilo o prepoznanih tveganjih za porečje reke Reka

 • Sodelovanje pri vzpostavitvi sistema zgodnjega opozarjanja
 • Sestavljeni trije priročniki za ukrepanje v primeru industrijskih nesreč s povzetki v slovenščini

Povzetki priročnikov v slovenskem jeziku:

pdf Prepravljenost in odziv
pdf Tehnike nadzora onesnaževanja
pdf Operativna podpora

Povzetki priročnikov v angleškem jeziku:

pdf Preparedness & Response
pdf Pollution Control Techniques
pdf Operation and Support

 • Izvedeno usposabljanje s praktično predstavitvijo priročnikov

Zapisnik

pdf Zapisnik izvedenega usposabljanja 26.9.2007

Slike 26.9.2007

26.9.river_shield_002  thumb_26.9.river_shield_006  26.9.river_shield_009

 • Sodelovanje na usklajevalnih sestankih partnerjev ter izvedba srečanja partnerjev v Kopru
 • Sodelovanje pri izvedbi pilotnih nalog
 • Priprava usmeritev za prostorsko planiranje in rabo tal za zmanjšanje tveganj onesnaževanja voda zaradi industrijskih nesreč

doc Prostorsko načtovanje – ukrepi za zmanjšanje tveganja pred posledicami industrijskega onesnaževanja za porečji reke Reke ter reke Rižana

 • Priprava predloga programa ukrepov in prednostnih investicij na področju zaščite in reševanja
 • Sodelovanje pri vzpostavitvi RIVER SHIELD enote v Grčiji
 • Aktivnosti informiranja in promocije na lokalnem, nacionalnem ter EU nivoju

Aktualni projekti