Search
Close this search box.

Rezultati

logo SloHra Socionet

Predvideni rezultati projekta so:

1 skupna metodologija za analizo z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanje dejavnosti upravičenih za vključitev v socialno podjetništvo v regiji,

7 analiz o potencialih za razvoj socialnega podjetništva po regijah ter

1 skupna analiza s povzetki sedmih analiz po regijah,

7 regijskih posvetov o socialnem podjetništvu z novinarskimi konferencami,

tridnevno izobraževanje za promotorje socialnega podjetništva, ki bo obsegalo 4 tematske sklope in ogled dobre prakse,

1 metodologija za izdelavo poslovnega načrta za socialno podjetje,

10 različnih predlog dokumentov za ustanovitev socialnega podjetja,

7 izborov za “Naj idejo socialnega podjetja”,

7 oblikovanih modelov različnih oblik socialnega podjetja ter

7 predstavitveni filmov zmagovalcev izbora,

1 spletni portal projekta,

16 ustanovljenih stičišč za socialno podjetništvo in med njimi podpisan dogovor o sodelovanju, ustanovitev vsaj enega socialnega podjetja v praksi,

2 nacionalni zaključni konferenci s predstavitvijo rezultatov z  novinarskima konferencama,

1 promocijski letak,

1 izobraževalno – informativna brošura

 

SI HR logo

SVRK logo

Evropski sklad za regijonalni razvoj

Aktualni projekti