Search
Close this search box.

SEA-R; Mednarodna konferenca o obnovljivih virih energije in možnostih subvencioniranja

adriatic-ipa   sear    eu

 

 

Koper, 29.11.2012

Primorska gospodarska zbornica (Ferrarska ul. 2)

PROGRAM:

09.30

Registracija udeležencev

10.00

Pozdravni nagovor in predstavitev projekta SEA-R , IPA Adriatic CBC 2007-2013

–          Heidi Olenik,Regionalni razvojni center Koper

–          Giancarlo Parasecoli, Občina Pesaro

10.10

Spodbude Eko sklada za naložbe v OVE in URE

–          Tadeja Kovačič, EKO SKLAD

10.40

Predstavitev dejavnosti Goriške Lokalne Energetske Agencije ter primera sončne elektrarne na avtocestni protihrupni ograji

–          Primož Ladava, GOLEA

11.10

 

Odmor za kavo

11.40

Kako zagotoviti optimalen izplen sončne elektrarne?

–          Hubert Golle, ROBOTINA d.o.o.

12.15

Predstavitev energetskih pogodbenih partnerstev 

–          Robert Ostrelič, ELTEC PETROL

12.45

Trajnostni razvoj Luke Koper tudi preko EU projektov

–          Maša Čertalič, Luka Koper

13.00

Investiranje v sončne elektrarne

–          Damjan Kosmač, TechAton d.o.o.

13.20

Vprašanja in razprava

 

Projekt SEA-R (Sustainable Energy in the Adriatic Region: Knowledge to invest) sofinancira EU,

v okviru programa IPA Adriatic Cross border cooperation 2007-2013.

Organizator konference je Regionalni razvojni center Koper.

Aktualni projekti