Search
Close this search box.

SEA-R

Sustainable Energy in the Adriatic Regions: Knowledge to Invest / Trajnostna energija v jadranskih regijah: z znanjem do investicij
Program: IPA ADRIATIC Cross Border Cooperation 2007-2013

adriatic-ipa    sear

Opis projekta:
Splošni cilj projekta je spodbujanje naložb usmerjenih v znanje o trajnostnih in konkurenčnih virov energije, z ozirom na varčevanje z energijo in obnovljivimi viri energije. S tega izhodišča je projekt sestavljen iz treh podprojektov, nanašajočih na 3 vire: sonce, morje, znanje. Ker sta zlasti pomanjkanje znanja ter zavesti o trajnostnih virih energije glavni oviri za učinkovito izrabo tovrstnih virov energije v jadranski regiji, je cilj projekta to preseči.
Pričakovani projektni rezultati, v sklopu treh podprojektov, so:
– Z ozirom na sončne vire: mapping objektov in analiza stanja, izboljšanje zmogljivosti energetskega načrtovanja javnih subjektov (zaposlenih), praktično izvajanje ukrepov varčevanja, spodbujanje tehničnega znanja z ozirom na varčevanje in trajnostne vire, priprava finančnih smernic
– Z ozirom na morske vire: povečano znanje o morskih algah kot potencialu za proizvodnjo bioplina, informiranje javnosti, javnih subjektov in ponudnikov tehnologij, izvedba pilotnega obrata – objekta za proizvodnjo bioplina iz morskih alg
– Z ozirom na znanje kot vir: vzpostavitev mreže info točk, analiza dobrih praks za prenos na dano območje, road show program za mala in srednje velika podjetja, obveščanje o tehnologijah, informiranje in obveščanje javnosti.

Partnerstvo:
– Občina Pesaro
– Regionalni razvojni center Koper
– Gospodarska zbornica Tirana
– IRENA – Istrian Regional Energy Agency
– LIR Local Development Inititative, Banja Luka
– Centuria RIT Romagna Innovation Tecnology
– Provinca Ferrara

Vodilni partner: Občina Pesaro

Kontaktna oseba: Dott. Mag. Heidi Olenik

www.sear-project.eu

Aktualni projekti