Search
Close this search box.

SECUR MED PLUS – Skupne strategije in aktivnosti za okrepitev varnostni v pomorskem in logističnem sektorju v Sredozemlju.

     medquad2

 

Novo poglavje na spletu “CRS Club”, predstavlja rezultat iz Delovne komponente 3 osredotočene k spodbujanju družbene odgovornosti pristaniških podjetij. To je eden izmed glavnih ciljev projekta SECUR MED PLUS. Dva glavna dokumenta sta bila že izdelana: “Priročnik za določitev indikatorjev družbene odgovornosti na področju logistike in pomorstva” ter “Smernice za izvajanje družbene odgovornosti”. Oba dokumenta sta na voljo na spletni strani projekta na povezavi:

http://www.securmedplus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=80&lang=en

 

Predlagana struktura družbene bilance je sestavljena iz 3 delov. V prvem delu Trajnostnega poročila sta prikazani zgodovina in identiteta podjetja, kot tudi njegova organizacijska struktura in strateške usmeritve. V drugem delu se določijo deležniki podjetja (zaposleni, lastniki, financerji, dobavitelji, stranke in skupnost), s pomočjo sistema kazalnikov (KPI) pa se oceni vpliv, ki ga ima podjetje iz 3 vidikov: ekonomskega, družbenega in okoljskega. Zadnji del Trajnostnega poročila zajema primerjavo med opredeljenimi cilji podjetja do deležnikov ter koristmi, ki so jih deležniki dejansko pridobili iz dejavnosti podjetja. Poleg tega pa navaja še časovni horizont predlaganih sprememb v prihodnosti.

 

Več o projektu lahko najdete na spletni strani:

http://www.securmedplus.eu/

 

Operacijo sofinancira Evropski  sklad za regionalni razvoj (ESRR).

 

 

 

Logo-RSE-5

secur_med_plus_logo

 

Aktualni projekti