Secur Med Plus

Secur med plus je novi projekt Regije Ligurije, osredotočen na področji pomorske varnosti in zaščite okolja.

med-secur-med

Projekt spodbuja skupne strateške dejavnosti, namenjene krepitvi varnosti pomorskega grozda v Sredozemlju. Projektni predlog temelji na izvajanju, razvoju in nadaljevanju pozitivnih izkušenj drugih projektov sodelovanja kot sta pravkar končan SECURMED in AEM MED. Secur med plus ima ambiciozen cilj okrepiti povezave med Ministrstvimi, Regionalnimi oblastmi, Pristaniškimi oblastmi in raziskovalnimi centri, ki so bile vzpostavljene v prejšnjih projektih z namenom kapitalizirati že pridobljene rezultate. Ta cilj bo dosežen s pomočjo: razvoja prednostnih tem, ki jih določila Mreža centrov vzpostavljena v prejšnjem obdobje (ReCRIS); razvoja inovativnih sistemov zmožnih povečati operativne zmogljivosti Mreže (podatkovne baze, IKT za integracijo krmilnih navigacijskih sistemov, skupni kazalci za preverjanje okoljske in socialne združljivosti luške dejavnosti); razvoja skupnih politik in strategij, ki v skladu z mednarodno, nacionalno in lokalno zakonodajo, lahko okrepijo sprejemanje odločitev in operativne zmogljivosti na področju pomorske in pristaniške varnost.

o projektu >>  

 

euProgram sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

 

http://www.securmedplus.eu/

 

Aktualni projekti