Search
Close this search box.

Seznam predvidenih štipendij

 

v okviru Razpisa štipendij Enotne regijske štipendijske sheme (RŠS) Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Datum objave: 26. avgust 2013

 

Preko javnega poziva delodajalcem, da oddajo svoje vloge z opisom svojih potreb po kadrih za šolsko leto 2013/2014, je RRC Koper do 19. julija prejel dvajset prijav z naslednjimi razpisanimi štipendijami za dijake in študente.

(predvidena objava razpisa za dijake in študente bo septembra)

Dijake in študente pozivamo, da se vpišejo na seznam elektronskih naslovov, preko katerega bomo zainteresirane obvestili o objavi razpisa. Zavpis na seznam elektronskih naslovov lahko pišete na andreja.dujc@rrc-kp.si ali info@ora.si.

 

Seznam štipendij:

Zap.št.

Ime/Naziv delodajalca

Poklic, za katerega se podeljuje štipendija

Št. štipendij

1

ISTRABENZ TURIZEM d.d.

Gastronom/hotelir (4)

Gastronomsko-turistični tehnik (5)

2

2

2

ANIMA M.G.S.S. d.o.o.

Gimnazijski maturant (5)

Gastronom/hotelir (5)

1

1

3

ZABUKOVEC MTI d.o.o.

Ekonomska gimnazija (5)

1

4

KERN d.o.o.

Strojnštvo (5)

1

5

TOMAŽ ŽEROVNIK s.p.

Gimnazija (5)

1

6

ODVETNIŠKA DRUŽBA GABRIČ o.p., d.o.o.

Pravo (6/1, 6/2)

Pravo (7)

1

2

7

AMBIENT FORMA d.o.o.

Splošno srednje izobraževanje (5)

1

8

ALFA SP d.o.o.

Poslovna logistika in informatika (8/2)

1

9

IMAS d.o.o.

Strojni tehnik (5)

2

10

M KUK d.o.o.

Računovodstvo in revizija (6/2)

1

11

LIPRO d.o.o.

Ekonomska gimnazija (5)

Strojni tehnik (5)

1

1

12

DRM d.o.o.

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje (5)

1

13

DAG d.o.o. KOPER

Strojništvo (7)

Strojništvo (6/2)

2

1

14

ODVETNICA ANITA HITI

Pravo (6/2)

1

15

INTERDATA d.o.o.

Medijski študij (6/2)

1

16

TEI d.o.o.

Strojništvo, VŠS (6/2)

1

17

ZDRAVSTVENI ZAVOD CELJENJE

Splošno srednje izobraževanje (5)

Psihologija (7)

2

2

18

TORKLA d.o.o.

Učitelj športne vzgoje (7)

1

19

ZDRAVSTVENI ZAVOD FURLAN

Splošno srednje izobraževanje (5)

Psihologija (7)

Medicina, splošna medicina (7)

1

1

1

20

KREČIČ in KREČIČ d.n.o.

Germanist (7)

1

SKUPAJ

35

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Aktualni projekti