Search
Close this search box.

SLO-HR-RA

slohrra     rrc

O projektu

SLO-HR-RA je projekt Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004–2006 v okviru pobude Skupnosti INTERREG IIIA, ki je namenjen krepitvi čezmejnega sodelovanja in uravnoteženemu razvoju čezmejnih regij. V njem sodelujejo tri slovenske in tri hrvaške razvojne agencije, vodilni partner pa je RRA Notranjsko-kraške regije.

Organizacijska struktura projekta

Eden od pričakovanih rezultatov je vzpostaviti organizacijsko strukturo na čezmejnem območju, ki bo omogočala skupno načrtovanje in pripravo projektov s področja gospodarskega razvoja, delovanja čezmejne turistične destinacije, razvoja človeških virov, varstva okolja in razvoja kulture ter izboljšanja infrastrukture na skupnem čezmejnem območju.

Vzpostavljena čezmejna organizacijska struktura bo tudi omogočala potencialnim prijaviteljem hitrejše in enostavnejše iskanje primernih partnerjev za prijavo in razvoj projektov.
Organizacijsko strukturo sestavlja projektni odbor, operativna skupina in pet delovnih skupin (za vsako področje ena).

Projektni odbor upravlja s projektom in potrjuje projektne ideje, ki jih ustvarjajo čezmejne delovne skupine. Naloga operativne skupine pa je oblikovanje teh idej v projektne predloge, pripravljene za kandidiranje za evropska sredstva.

Slika: Shema organizacijske strukture projekta (v delu:)

 • Projektni odbor (PO)
 • Operativna skupina (OS)
 • Delovne skupine (DS)

Partnerji

 • Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
 • Regionalna razvojna agencija Porin, d.o.o.
 • Regionalni razvojni center Koper
 • IDA, Istarska razvojna agencija, d.o.o.
 • Podjetniški center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o.
 • Centar za poduzetništvo Karlovačke županije, d.o.o.

Vsebina

Namen projekta je oblikovati pogoje za ustvarjanje in pripravo dobrih skupnih projektov, ki bi prispevali k pospešenemu razvoju celotnega območja na področjih gospodarskega razvoja, delovanja čezmejne turistične destinacije, razvoja človeških virov, varstva okolja in razvoja kulture ter izboljšanja infrastrukture. Pričakovani rezultati projekta:

 • vzpostavljena organizacijska struktura za skupno načrtovanje in pripravo projektov
 • usposobljeni kadri za pripravo skupnih projektov
 • projektni predlogi, pripravljeni za kandidiranje za evropska sredstva
 • pripravljene podlage za vzpostavitev štipendijskih shem v Istarski, Primorsko-goranski in Karlovački županiji ter Obalno-kraški regiji

www.slohra.org

Aktualni projekti