Search
Close this search box.

SLOHRA ZONET

Spodbujanje povezovanja poslovnih con, inkubatorjev in tehnoloških parkov v inovativno podjetniško mrežo na obmejnem območju Slovenija-Hrvaška

slohrra-zonet    slo-hun-cro

Osnovni namen projekta SLOHRA ZONET, je izboljšanje dostopa in širitev informacij o čezmejnem podjetniškem okolju, povečati sodelovanje podjetniških con in vzpostaviti strukturo za razvoj partnerske mreže, izboljšati osveščenost malih in srednje velikih podjetij glede čezmejnih poslovnih priložnosti ter promocija skupnega gospodarskega prostora.

Glavni cilji projekta SLOHRA ZONET so izboljšanje dostopa in širitev informacij o čezmejnem podjetniškem okolju, povečati sodelovanje podjetniških con in vzpostaviti strukturo za razvoj partnerske mreže, izboljšati osveščenost malih in srednje velikih podjetij glede čezmejnih poslovnih priložnosti ter promocija skupnega gospodarskega prostora.

Ciljne skupine projekta so poslovne cone, inkubatorji, tehnološki parki, podporne podjetniške institucije (PPI), regionalne razvojne agencije, podjetja, ki delujejo v conah in ostala delujoča podjetja, ki so zainteresirana na vstop v cono, brezposelni, študentje, potencialni podjetniki, širša družba, preko javnega dostopa do pridobljenih skupnih podatkov ter lokalne skupnosti.

Funkcionalni vodilni partner in prijavitelj na hrvaški strani:
Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Prijavitelj na slovenski strani
Regionalni razvojni center Koper

Partnerji
RRA Notranjsko-Kraške regije, d.o.o.
Podjetniški center Novo Mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o.
Centar za poduzetništvo Karlovačke županije, d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Porin, d.o.o.

Kontaktna oseba:
TINA JANČAR MATEKOVIČ
Telefon: +386 5 66 37 582
E-pošta: Tina Jančar Matekovič

Več o projektu na spletni strani: www.slohra.org

euProjekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006

Aktualni projekti