Search
Close this search box.

Smart Commuting lokalni seminar 29. 11. 2018

Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) je partner v projektu SMART COMMUTING, ki ga sofinancira program Interreg Srednja Evropa. Glavni cilj projekta je poiskati bolj trajnostne rešitve in spremeniti navade glede prihodov na delo/v šolo, kar bo prispevalo ne le k izboljšanju kakovosti življenja, temveč tudi k zmanjševanju emisij CO2 in drugih onesnaževalcev iz prometa, kar je ključno za trajnostni razvoj mest.

SMART COMMUTING obravnava območje t. i. funkcijske regije, ki tu obsega območja občin, ki so izvor/cilj  dnevnih migrantov (predvsem proti Kopru kot največjemu zaposlitvenemu središču v regiji).

Za spremembe navad je pomembno sodelovanje deležnikov: javne uprave, velikih zaposlovalcev, šolstva, gospodarstva, javnih in zasebnih prevoznikov, splošne zainteresirane javnosti.

Vabimo vas na dvodelni lokalni seminar katerega cilj je seznanitev ključnih deležnikov s pristopi upravljanja tokov dnevne mobilnosti ter metodologijo načrtovanja, kot so jo razvili na Tehniški univerzi Dunaj (TUD). Gost delavnice bo gospod Tadej Brezina iz TUD.

Izbrana delovna gradiva najdete tukaj.

PROGRAM LOKALNEGA SEMINARJA

–      Lokacija: Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska ulica 2, Koper

–      Datum: 29. 11. 2018

PROGRAM 1. DELA SEMINARJA:

 

8:00 – 8:15 Registracija udeležencev
8:15 – 8:30 Pozdrav organizatorja in predstavitev udeležencev
8:30 – 8:50 Predstavitev  projekta SmartCommuting
8:50 – 9:30 Delavnica:  Analiza dnevne mobilnosti na relaciji dom-delovno mesto/šola
9:30 – 9:40 Poročanje
9:40 – 10:20

Identifikacija problemov glede na izbrano prometno sredstvo oz. način potovanja

Skupinsko delo

10:20 – 10:30

Poročanje

Skupinsko delo

10:30 – 11:00 Odmor za druženje in diskusijo ob kavi

 

PROGRAM 2. DELA SEMINARJA:

 

11:00 – 11:10 Pozdrav udeležencem
11:10 – 11:20 Predstavitev udeležencev
11:20 – 11:30

Predstavitev Tehniške univerze Dunaj (TUD)

Tadej Brezina, TUD

11:30 – 12:00

Definicija mobilnosti; razumevanje potovalnih navad prebivalcev

Tadej Brezina, TUD

12:00 – 12:10 Povzetek analize stanja dnevne mobilnosti na relaciji dom-delovno mesto/šola
12:10 – 12:20 Povzetek analize rezultatov junijskega seminarja na Dunaju
12:20 – 13:00

Uvod Tadej Brezina: Primeri dobrih praks

Skupinska diskusija: Kako premostiti lokalne probleme v povezavi z dnevnimi migracijami

13:00 – 13:10 Povzetek ugotovitev in rezultatov skupinske diskusije
13:10 – 13:30 David Trošt: Predstavitev načrtov mobilnosti podjetij oz. inštitucij

VABLJENI!

 

1111

 

Predstavitve na dogodku

Delovna gradiva

Lokalnega seminarja so se udeležili različni sogovorniki, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prometnega sistema v funkcionalnem urbanem območju somestja Koper-Izola-Piran in regiji. S pomočjo gradiv, ki so bila pripravljena tekom projekta in pri projektnem partnerju iz Tehniške univerze Dunaj, smo lahko vodili srečanje v smeri, kako izboljšati dostopnost v urbanih okoljih in kako organizirati zadovoljivo ponudbo javnega potniškega prometa. Udeleženci so imeli možnost izmenjave izkušenj in načinov, kako se spopasti z novimi izzivi mobilnosti. Predstavniki občin so lahko izvedeli, kako organizacija javnega potniškega prometa poteka v ostalih občinah, medkrajevno in imeli možnost govoriti s predstavnikom izvajalca javne gospodarske službe – cestnega potniškega prometa.

Udeležencem smo predstavili delovna gradiva, ki so bila pripravljena v dosedanjih aktivnosti projekta, vezana predvsem na statistične podatke in analizo stanja dnevne mobilnosti. Predstavili smo izbrane ukrepe, ki so bili določeni na drugem srečanju projekta v aprilu 2018 in rezultate analize SWOT, ki je bila pripravljena januarja 2018.

Splošno vzdušje in klima na seminarju sta omogočila oseben pristop k naslovitvi določenih izzivov in izmenjavi strokovnih mnenj, ki naslavljajo mobilnost na različnih teritorialnih ravneh. V drugem delu seminarja se nam je pridružil sodelavec iz TUD, Tadej Brezina in predstavil izbrana gradiva iz raziskovalne dejavnosti prometa in mobilnosti.

smart commuting seminar Koper 29 11 2018 1

smart commuting seminar Koper 29 11 2018 2

smart commuting seminar Koper 29 11 2018 3

Aktualni projekti