Search
Close this search box.

SMART INNO

   logo smartinno mala      IPA mgrt2

Inteligentna mreža in trajnostni inovacijski grozd za dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetji v Jadranu na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI), Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013

 

Čas trajanja projekta: od 1. novembra 2013 do 31. marca 2016

Vodilni partner: Provincia di Rimini (Italija)

 

Ostali partnerji:

 • 1 projektni partner iz Albanije (AULEDA Local economic development agency)
 • 1 projektni partner iz Bosne in Hercegovine (LIR Evolution)
 • 2 projektna partnerja iz Hrvaške (Juraj Dobrila University of Pula; Istrian Development Agency)
 • 2 projektna partnerja iz Grčije (ATLANTIS Consulting S.A.; E.R.F.C. – European Regional Framework Co-operation)
 • 5 projektnih partnerjev iz Italije (Association of Chambers of Commerce of Veneto Region; Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre; Scientific and Technology Park technopolis PST S.C.A.R.L; SIPRO – Local Development Agency; Agency for Innovation of Administration and Public Local Services)
 • 1 projektni partner iz Črne gore (Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises)
 • 2 projektna partnerja iz Srbije (Uzice Regional Chamber of Commerce; Chamber of Commerce and Industry of Serbia – CCIS)
 • 3 projektni partnerji iz Slovenije (Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, d.o.o.; Regionalni razvojni center Koper; Primorski tehnološki park d.o.o.)

Projekt SMART INNO se osredotoča na prioriteto inovacij.

Glavni pričakovani rezultati so:

 • spodbuditi sodelovanje med zainteresiranimi stranmi in oblikovalci politik z namenom povečanja RRI zmogljivosti;
 • ustvariti mehanizme za MSP, ki bodo okrepili njihovo RRI zmogljivost in na ta način izboljšali njihovo konkurenčnost.

Projekt združuje regije iz 8 jadranskih držav. Njegov namen je vključiti obstoječe rezultate v raziskave in inovacije (RI), ustvariti pametno mrežo za spremljanje in krepitev raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti MSP z namenom povečanja njihove konkurenčnosti ter spodbujati njihovo trajnostno rast s pomočjo sinergij v grozdih, z uporabo finančnih instrumentov in prek sistemov mentorstva za izboljšanje njihove pripravljenosti za naložbe, s poudarkom na čezmejnem sodelovanju v Jadranu.

Glavni cilji projekta SMART INNO so:

 1. Podpreti trajnostno rast in izboljšati konkurenčnost podjetij v Jadranu s krepitvijo RI zmogljivosti in s spodbujanjem inovativnosti MSP, s poudarkom na čezmejnem sodelovanju grozdov.
 2. Vzpostaviti pametne mehanizme znotraj grozdov za spodbujanje MSP k prenosu inovativnih izdelkov in tehnologij z visoko dodano vrednostjo, kar vodi k dolgoročnemu financiranju inovacijskih proizvodov.
 3. Ustvariti jadransko mrežo RI ustanov, MSP in inkubatorjev za izboljšanje konkurenčnosti in izmenjavo najboljših praks na področju trajnostnega razvoja MSP in novo ustanovljenih podjetij.
 4. Opredeliti poslovne in tehnološke zmogljivosti v območju Jadrana z namenom vzpostavitve trajnostnega grozda, ki bo spodbujal sodelovanje med RI, MSP in oblikovalci politik z namenom izboljšanja sinergij in povečanja RRI zmogljivosti.
 5. Sodelovati z oblikovalci politik in regionalnimi/nacionalnimi zainteresiranimi stranmi z namenom oblikovanja ugodnih politik, ki zadevajo RRI.
 6. Zgraditi Jadransko mrežo poslovnih angelov, da bi povečali dostop do financiranja inovativnim MSP in mladim podjetnikom, in raziskati alternativne čezmejne investicijske družbe ter nove trende za zbiranje sredstev.
 7. Razvijati in testirati podporne sisteme za MSP in novo ustanovljena podjetja; posredovati informacije in podatke o možnostih financiranja z neposrednim izboljšanjem njihove pripravljenosti za naložbe.
 8. Organizirati delavnice, na katerih bi se predstavljali rezultati raziskav ter inovativni izdelki in bi povezovale inovativna MSP, akademike, raziskovalce in vlagatelje, z namenom spodbujanja poslovnega sodelovanja; organizirati spletne seminarje, ki bodo ozaveščali in usposabljali MSP in lokalne/regionalne zainteresirani strani za upravljanje inovativnosti in jih vodili skozi proces razvoja od poslovne ideje do trajnostnega poslovanja in internacionalizacije.
 9. Razviti skupne trajnostne raziskovalne in izobraževalne programe za pametne inovativne grozde.

 

SMART INNO vabi podjetja s sodelovanju

V tem projektu bodo sodelovala tudi podjetja, ki izboljšati svojo konkurenčnost in izboljšati svojo inovativnost in prenos tehnologij ali potrebujejo mentorstvo. S tem namenom vabimo vsa podjetja, ki želijo izvedeti več o aktivnostih projekta, da nas kontaktirajo in nam sporočijo svoje potrebe.

Poročilo tridnevnega dogodka: “Turizem, podjetništvo in inovacije”.

 

Kontaktna oseba: mag. Tina Jančar Matekovič, e- pošta: tina.matekovic@rrc-kp.si, tel.: +386 5 66 37 590

EU zastava in pripis slo

Aktualni projekti