Štipendijska shema

logo RŠS obalno kraška C

Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno-kraške regije.

 

 

PODROBNEJŠI OPIS

Regijska štipendijska shema – Obalno-kraška statistična regija (RŠS) je bila vzpostavljena z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. Njen osnovni cilj je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere.

Delovanje RŠS ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je skladno s  predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

Instrument temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme (RRC Koper), državo (Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ter občinami.

V finančni perspektivi 2014-2020 je projekt RŠS sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje  2014 – 2020, 10 prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in iz sredstev občin Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Izola, Piran, Sežana).

 

 

Več o regijski štipendijski shemi si lahko preberete tu:

1. Upravičenci do štipendij

2. Podelitev štipendij

3. Zagotavljanje sredstev

4. Višina štipendije

5. Izplačevanje in usklajevanje štipendij

6. Obveznost štipendista

7. Obveznost delodajalca

8. Združljivost štipendij

9. Nadaljevanje izobraževanja

10. Kako se izvaja štipendijska shema

 


Razpisi

Pozivi

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

 

Vanja Rener, vanja.rener@rrc-kp.si

tel.: 05 66 37 581

 

mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si

tel.: 05 66 37 590

 

 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/dokumenti/2014-2020/Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan.jpg Logo MDDSZ ozje logo RŠS obalno kraška C

 

 

Občine / regija

Aktualni projekti