Search
Close this search box.

Štipendijska shema

logo RŠS obalno kraška C

Trenutno ni predvidenih novih razpisov.

 

Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno-kraške regije.

 

PODROBNEJŠI OPIS

Regijska štipendijska shema – Obalno-kraška statistična regija (RŠS) je bila vzpostavljena z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. Njen osnovni cilj je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere.

Delovanje RŠS ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je skladno s  predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

Instrument temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme (RRC Koper), državo (Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ter občinami.

V finančni perspektivi 2014-2020 je projekt RŠS sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje  2014 – 2020, 10 prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in iz sredstev občin Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Izola, Piran, Sežana).

 


Razpisi

Pozivi

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

 

Vanja Rener, vanja.rener@rrc-kp.si

tel.: 05 66 37 581

mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si

tel.: 05 66 37 590

 

 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/dokumenti/2014-2020/Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan.jpg Logo MDDSZ ozje logo RŠS obalno kraška C

 

 

Aktualni projekti