Search
Close this search box.

projekt SUPREME – izvedba pilotnega projekta na območju Slovenije in projekt ESPON INTERPLACE – vabilo na delavnico »Prostorski razvoj na morju: oblikovanje najustreznejšega scenarija« dne 7. 11. 2018

Projekt SUPREME in projekt ESPON INTERPLACE sta dva projekta, v katerih Slovenija sodeluje z namenom pridobiti kar največ neposredno uporabnih strokovnih podlag za pripravo pomorskega prostorskega načrta, ki smo ga v skladu z Direktivo o pomorskem prostorskem načrtovanju zavezani sprejeti do marca 2021.

V okviru projekta SUPREME so se na podlagi razvojnih in varstvenih teženj relevantnih deležnikov oblikovali 4 razvojni scenariji, ki jih je potrebno preučiti in se odločiti za pravega, ki bo uporabljen kot neposredna strokovna podlage za pomorski prostorski načrt.

Tema projekta ESPON INTERPLACE so medsebojni vplivi med obstoječimi in načrtovanimi rabami, kar je v slovenskem morju še kako relevantno zaradi relativne prostorske omejenosti akvatorija, za katerega načrtujemo, kakor tudi zaradi velikega števila dejavnosti in rab.

Izvajalci pilotnih projektov v sodelovanju z Ministrstvom, ki je zadolženo za pripravo pomorskega prostorskega načrta in RRC Koper, organiziramo delavnico,  na kateri vam želimo predstaviti možne scenarije, se o njih pogovoriti in oblikovati izhodišča za predlog najustreznejšega scenarija. Delavnica je vsebinsko nadaljevanje prve delavnice, ki je bila organizirana v okviru projekta SUPREME v juniju 2018 in je bila namenjena oblikovanju vizije in  širših ciljev razvoja slovenskega morja in obale. Rezultati delavnice bodo uporabljeni v formalnem postopku priprave pomorskega prostorskega načrta.

Delavnica bo v sredo, 7. 11. 2018, v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska 2, Koper, z začetkom ob 13.00 uri. 

Ker ste ključni dejavniki razvoja na obali in na morju je vaše mnenje pomembno. Vljudno vas vabimo, da se delavnice udeležite in tako prispevate k snovanju bodočega, uravnoteženega prostorskega razvoja na slovenskem morju in obali.

Veselimo se konstruktivnega dogodka in vas lepo pozdravljamo!

PROGRAM

12.45 – 13.00 Prihod, registracija
13.00 – 13.05 Organizator Uvod
13.05 – 13.15 Slavko Mezek Projekt SUPREME: prispevek k pripravi Pomorskega prostorskega načrta
13.15 – 13.25 Sue Kidd / Lenča Humerca Šolar Projekt ESPON INTERPLACE: predstavitev projekta
13.25 – 13.35 Gregor Čok / Manca Plazar Predstavitev dosedanjega dela (udeleženci, metoda dela, uporaba podatkov, …)
13.35 – 14.10 Gregor Čok / Manca Plazar in udeleženci Predstavitev Scenarija A – prometni scenarij in diskusija o prednostih in slabostih
14.10 – 14.45 Gregor Čok / Manca Plazar in udeleženci Predstavitev Scenarija B – turistični scenarij in diskusija o prednostih in slabostih
14.00 – 15.00 Odmor za kavo
15.00 – 15.35 Gregor Čok / Manca Plazar in udeleženci Predstavitev Scenarija C – varstveni scenarij in diskusija o prednostih in slabostih
15.35 – 16.10 Gregor Čok / Manca Plazar in udeleženci Predstavitev Scenarija D – gospodarski scenarij (ribištvo in marikultura) in diskusija o prednostih in slabostih
16.10 – 16.20 Gregor Čok / Manca Plazar Zaključki oziroma nadaljnje aktivnosti

 

logo programa logo projekta logo rrc

SUPREME brošura

Zapisnik delavnice (ostala gradiva so v prilogah zapisnika. če do njih ne morete dostopati, prosim sporočite na vane.urh@rrc-kp.si)

Pripombe na oblikovane scenarije

IMG 2567

Aktualni projekti