Search
Close this search box.

UVODNI SESTANEK PROJEKTA ECO-SMART

 

Uvodni sestanek projekta ECO-SMART (Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000) bo potekal v sredo, 8. aprila 2020, ob 9.30, iz spletne konferenčne dvorane v Benetkah.

 

Projekt ECO-SMART, sofinanciran iz Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, povezuje pet slovenskih in italijanskih partnerjev. Njegov cilj je promocija ekosistemskih storitev na območjih Nature 2000, zato da bi ublažili posledice podnebnih sprememb, obenem pa povečali odpornost teh območij in izboljšali ohranjenost njihovih habitatov.

 

Glavni cilj projekta je preizkusiti in ovrednotiti na medregijski ravni gospodarsko upravičenost aktivnosti, namenjenih zaščiti biodiverzitete na območjih Nature 2000, z uvedbo pilotnih sistemov plačevanja ekosistemskih storitev.

 

ECO SMART RGB

 Sporočilo za medije:

pdfEco-smart_Sporocilo_za_medije.pdf

Aktualni projekti