Search
Close this search box.

Uvodno srečanje projekta INTER BIKE III

V Ajdovščini se je v četrtek, 7. decembra 2023 odvilo uvodno srečanje čezmejnega projekta Inter Bike III – Navezava zalednih kolesarskih povezav na poti Adriabike in Adrioncycletour, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Vodja projekta Tanja Krapež iz Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina je na srečanju izpostavila, da je projekt Inter Bike III, ki se osredotoča na razvoj kolesarskega turizma na čezmejnem območju, nadaljevalni projekt prejšnjih dveh istoimenskih projektov, ki sta potekala v obdobju od leta 2011 do 2020. V njunem okviru je bila vzpostavljena 1.000-kilometrska čezmejna kolesarska povezava od Kranjske Gore do Ravenne poimenovana Adriabike. Sodelujoči partnerji so ob njej zgradili 25 km novih kolesarskih poti in obnovili okoli 100 km obstoječih poti v vednosti skoraj 2 milijona evrov. Poskusno so bile uvedene avtobusne in ladijske linije za prevoz koles. Na italijanski strani nekatere linije postale redne sezonske linije. Inter Bike III bo potekal vzporedno s čezmejnim strateškim projektom Adrioncycletour, ki se osredotoča na razvoj obalne kolesarske povezave med sedmimi državami Jadranskega in Jonskega morja ter kolesarskih navezav v zaledna območja.

Danica Šantelj Arrighetti z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je na dogodku poudarila, da je bil projekt Inter Bike III izbran med prispelimi projekti na lanski razpis za tako imenovane kapitalizacijske projekte, ki združujejo rezultate že zaključenih čezmejnih projektov in spodbujajo prenos dobrih praks na nova območja. Andreja Grom iz Organa upravljanja Programa Interreg Italija-Slovenija je izpostavila prepoznavnost tega projekta v javnosti, ki si jo je pridobil v več kot desetih letih izvajanja. Dodala je, da je iz razpisa za kapitalizacijske projekte sicer financiranih 25 projektov, 27 pa iz letošnjega razpisa Sklada za male projekte, namenjenega podpori občinam Nova Gorica in Gorica pri pripravah na Evropsko prestolnico kulture 2025. Na oktobra zaključen razpis čezmejnega programa za standardne projekte pa je prispelo skoraj 100 prijav. Miha Benčina z Ministrstva za okolje, prostor in energijo je prisotne seznanil z informacijo, da bo prihodnje leto pripravljen strateški dokument kolesarjenja v Sloveniji. Janez Furlan iz Občine Ajdovščina pa je izrazil zadovoljstvo, da občina preko razvojne agencije ponovno sodeluje pri projektu in tako nadaljuje z razvojem kolesarstva v Vipavski dolini.

Sledila je novinarska konferenca, predstavitev projekta, partnerjev, regijskih projektov s področja mobilnosti, kolesarstva in kolesarskega turizma ter razprava o možnostih za povezovanje iniciativ in za sodelovanje s strateškim projektom ADRIONCYCLETOUR v sklopu prečnih dejavnosti. Po odmoru pa so se projektni partnerji seznanili s pomembnimi informacijami glede vodenja projekta in aktivnosti ter s smernicami za komunikacijske aktivnosti pri projektu.

Celotna vrednost projekta, ki se je pričel v oktobru in se bo zaključil septembra 2025, je skoraj 750.000 evrov, od česar znaša prispevek Evropske unije 600.000 evrov. Vodilna partnerka projekta je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, sodelujejo pa še Regionalni razvojni center Koper, Občina Ilirska Bistrica, lokalni akcijski skupini iz Vzhodnega Veneta (GAL Venezia Orientale) ter dolin rek Ter in Nadiža (GAL Torre Natisone) in turistično podjetje Caorle.IT.

Aktualni projekti