Search
Close this search box.

V Kopru poteka popis javnih stavb, ki še niso bile energetsko obnovljene

 

LOGO IMPULSE ERDF PROJECT En

 

Regionalni razvojni center Koper sodeluje preko projekta IMPULSE PLUS, programa Interreg Mediteran, pri zbiranju podatkov o energetski potratnosti javnih stavb v Mestni občini Koper. Namen projekta je namreč pripraviti načrt energetske prenove javnih stavb na pilotnem območju koprske občine. Načrt opredeljuje obseg prenove in predviden finančni vložek za vsako varianto. Orodje za načrt prenove je pripravilo partnerstvo projekta IMPULSE iz prejšnjega programskega obdobja in ga preko projekta IMPULSE PLUS prenaša na nova pilotna območja. Med slednjimi je tudi Koper, saj je Mestna občina Koper pridružena partnerka projekta.

Izbrana zunanja izvajalka Goriška lokalna energetska agencija GOLEA iz Nove Gorice je oktobra opravila popis skoraj 50 javnih stavb v občini, katerih površina je večja od 250 m2. Zbirala je osnovne podatke o stavbah in porabi energije. Sledila bo priprava scenarijev prenove za nekaj izbranih objektov na podlagi opredeljenih kriterijev. Scenarije se bo ovrednotilo, kar bo podlaga za pripravo načrta prenove. Ta bo občini v pomoč pri rezervaciji sredstev v letnem proračunu. Rezultati projekta pa bodo dobrodošli tudi pri pripravi novega lokalnega energetskega koncepta občine, ki mora biti narejen do junija 2022.

 

Larisa Kunst

 

 

Aktualni projekti