Search
Close this search box.

VABILO NA IZOBRAŽEVANJE O UKREPU »SODELOVANJE«, novost v Programu Razvoja Podeželja 2014-2020

VABILO NA IZOBRAŽEVANJE O UKREPU »SODELOVANJE«, novost v Programu Razvoja Podeželja 2014-2020

Termin: 12.11.2014 od 17.30 ure, v Kulturnem domu v Padni.

Ukrep “Sodelovanje“ predvideva podpiranje različnih oblik sodelovanja pravnih in fizičnih oseb (kmetije, društva, podjetja, univerze, javni zavodi, ind.), z vsebinskim poudarkom na:

– pilotnih projektih,
– razvoju novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva,
– horizontalnem in vertikalnem sodelovanju med udeleženci v dobavni verigi za razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov,
– promocijskih dejavnostih na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov,
– skupnem ukrepanju za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje,
– skupinskim pristopom k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam (zlasti v povezavi z naravovarstvenimi vsebinami na območjih Natura 2000),
– diverzifikaciji kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Izobraževanje bo vodil dr. Boštjan Kos, ki je na MKGP zadolžen za koordinacijo ukrepa.

Program izobraževanja:

1. del: Predstavitev ukrepa “Sodelovanje” (nameni/cilji, prioritetne vsebine, upravičeni prijavitelji/partnerji, stopnja sofinanciranja, kdaj lahko pričakujemo prve razpise, ipd.)

2. del: Delavnica razvoja potencialnih projektnih predlogov in partnerstev

Št. udeležencev je zaradi kakovosti izvedbe omejeno. Nujne so prijave preko spletne prijavnice- kliknite tukaj

Organizator izobraževanja je Zavod Eko-Humanitatis. Aktivnosti so organizirane v sklopu »Programa animacije in razvoja podeželja«, ki ga sofinancira Občina Piran.

Kontakt: ekohumanitatis@gmail.com

Aktualni projekti