Search
Close this search box.

WLAN RCEP KOPER

WLAN – RCeP Koper – nadgradnja storitev MSP s prostorskimi
informacijami
Število praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Kopra je iz leta v leto večje. Mestna občine Koper je v zadnjih letih sprejela številne ukrepe z namenom oživljanja mestnega jedra, vendar se zaradi specifičnosti mesta aktivnosti odvijajo počasneje, kot bi želeli. Med ostalimi je problem tudi ITK infrastruktura, saj je večina stavb kulturno zaščitenih kar otežuje in draži investicije v poslovne prostore in razvoj podjetništva.

Predvidena ciljna skupina projekta so izvajalci vavčerskega svetovanja ter MSP v Kopru in območju partnerskih RCeP. Ocenjujemo, da bodo vse ciljne skupine z novimi storitvami, ki jih bomo lahko nudil RCeP RRC Koper veliko pridobile.
MSP bo na daljši rok morda staro mestno jedro ponovno postalo aktualno za opravljanje različnih dejavnosti. S storitvami, ki jih bomo nudili v obliki internet aplikacij in dostopov do različnih podatkovnih baz si bodo lahko olajšali vsakdanje delo, izvajali promocijo lastne dejavnosti (npr. za druge ciljne skupine – turiste in poslovneže, ki so na obisku). Vzpostavljena infrastruktura za brezžični dostop v internet ali do drugih lokalnih računalniških mrež bo zaradi možnosti dostopa brez prostorskih omejitev odpirala nove možnosti, nove tržne niše za opravljanje različnih aktivnosti, ki bodo neposredno vključevala in spodbujala uporabo sodobnih IKT. Pričakujemo, da bo rast te skupine uporabnikov rasla skladno in odvisno z ostalimi aktivnostmi, povezanimi z oživljanjem starega mestnega jedra.

Aktualni projekti