Search
Close this search box.

Za pet javnih stavb v Kopru bo pripravljen razširjen energetski pregled

LOGO IMPULSE ERDF PROJECT En

 V okviru projekta IMPULSE PLUS, programa Interreg Mediteran, je bilo izbranih pet javnih stavb v Mestni občini Koper, za katere bo narejen razširjen energetski pregled. Pripravilo pa se bo tudi investicijsko dokumentacijo za njihovo energetsko prenovo. Gre za bertoško enoto koprskega vrtca, telovadnico Osnovne šole Prade, italijanski konzulat, občinske poslovne prostore na Trgu Brolo (nekdanji sedež upravne enote) ter dvorano Bonifika. Prva faza analize, med katero se je zbiralo podatke o energetskem stanju stavb, je pokazala, da je bila v vrtcu v Bertokih leta 2014 sanirana kotlovnica, v telovadnici Osnovne šole Prade so leta 2018 zamenjali okna. Obe stavbi se ogrevata s toplotnimi črpalkami, vendar pa pri obeh izolacija ni ustrezna. Zgradba italijanskega konzulata, ki je bila zgrajena leta 1960, ni bila deležna večjih prenov. Na zunanjih stenah ni toplotne izolacije, okna so dotrajana. Tudi poslovni prostori občine na Trgu Brolo (na fotografiji) niso bili prenovljeni, zunanje stene niso izolirane, okna bi bilo treba zamenjati. Razširjen energetski pregled bo podal predloge investicijskih ukrepov, ki bi pripomogli k večji energetski učinkovitosti petih stavb. Občina bo med predlogi izbrala finančno najbolj sprejemljive za uvrstitev v letne proračune. 

Larisa Kunst

 

2021 11 15 Brolo upravna enota 2

 

Aktualni projekti