Search
Close this search box.

3. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI

logotipi poni

 

 

          ZAPRT, nov razpis bo objavljen FEBRUARJA 2022

 


 

Regionalni razvojni center Koper na svoji spletni strani objavlja 3. javni razpis za vključitev kandidatov v projekt Podjetno nad izzive – PONI  Obalno –kraška (3. skupina).

Rok za prijavo: 17. 11. 2021

Predstavitev razpisa bo potekala v četrtek, 4. 11. 2021 predvidoma ob 10.00 preko spletne aplikacije Zoom.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do predstavitve in točen čas pričetka bomo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 

PONI RRC Koper predstavitev programa (YouTube Video) 

video

 

Do zaključka projekta bodo objavljeni še trije razpisi PONI Obalno-kraška, ki bo bodo objavljeni predvidoma:

  • 4. razpis: februar 2022 (vključitev predvidena s 1.5.2022)
  • 5. razpis: julij 2022 (vključitev predvidena s 1.10.2022)

  • 6. razpis: december 2022 (vključitev predvidena s 1.3.2023)

 


 

Dodatne informacije o razpisu

 

Postopek prijave:

1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Obalno-kraška.

2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazec izpolnjujte v elektronski obliki.

3. korak: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Obalno-kraška (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).

4. korak: natisnite izpolnjen prijavni obrazec in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi, izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa. Na kuverto zalepite  obrazec Ovojnica z izpolnjenim pošiljateljem.

 

Pogoji za vključitev:

–        poslovna ideja

–        stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin obalno-kraške regije

–        pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni

–        prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna

–        kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v Obalno-kraški ali katerikoli drugi regiji

–        izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRC Koper

–        kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države

–        kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v obalno-kraški regiji. 

Oddana vloga vključuje:

–        prijavni obrazec (priloga 1)

–        življenjepis

–        fotokopijo dokazila o izobrazbi

–        izpis obdobij zavarovanj iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZU), to potrdilo se uporablja na namene kontrole, da kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli projekt PVSP

–        fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno

–        ovojnica (priloga 3)

 

Oddaja prijave:

–        osebno na sedežu RRC Koper

–        priporočeno po pošti.

Potek dela:

V posamezno skupino je na enkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

–        4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na Regionalnem razvojnem centru Koper,

–        kvalitetna podjetniška usposabljanja z različnih področij,

–        individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,

–        stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,

–        podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,

–        mreženje z ostalimi kandidati in drugimi podjetniki,

–        delo s somišljeniki po principu co-workinga,

–        vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo bo potekalo v prostorih Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja, 6000 Koper, praviloma od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. V času pandemije COVID19 bo lahko delo potekalo tudi na domu.

Več o projektu PONI.

Dodatne informacije: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, 05 66 37 590

 

PONI RRC Koper predstavitev programa (YouTube Video)

          ZAPRT, nov razpis bo objavljen FEBRUARJA 2022

Aktualni projekti