Search
Close this search box.

INTER BIKE III

Navezave zalednih kolesarskih povezav na poti Adriabike in Adrioncycletour

 

Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 cilja na “boljše čezmejno sodelovanje za izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva in varovanje ter promocijo kulturne in naravne dediščine, usmerjenih v podnebno nevtralnost na programskem območju za trajnostno, inovativno in vključujočo rast.”

Cilj politike: CP4 – Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: Kapitalizacijski projekt

 

Trajanje projekta: 01. 10. 2023 – 30. 09. 2025 (24 mesecev)

Vodilni partner: Regijska razvojna agencija ROD

Projektni partnerji:

 • Regionalni razvojni center Koper
 • GAL VENEZIA ORIENTALE
 • Občina Ilirska Bistrica
 • IT S.R.L.
 • Torre Natisone GAL soc. cons a r.l.

Pridruženi partnerji:

 • Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio
 • Občina Izola

Skupna vrednost: 749.579,19 eur

Prispevek ESRR: 599.663,35 eur

 

Glavni cilj projekta Inter Bike III je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora-Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (Ciclovia Pedemontana). To se bo doseglo z izboljšanjem dostopa do znamenitosti ob teh poteh z nadgradnjo kolesarske infrastrukture in z vzpostavitvijo upravljavske strukture poti D7 in FVG3. Dobro prakso razvoja kolesarskega turizma (oblikovanje turističnega produkta, izboljšanje ponudbe in njeno upravljanje) se bo z Vzhodnega Veneta preneslo na novi območji Brkine (D7) ter Dolino rek Ter in Nadiža (FVG3). Vzpostavljene bodo tri nove multimodalne linije za prevoz koles: dve ladijski v Vzhodnem Venetu in ena cestna med potema D7 in FVG3. V slovensko Istro se bo preneslo dobro prakso načrtovanja ureditve javnega potniškega prometa iz goriške regije in iz dežele FJK.

Cilji projekta:

 • Glavni cilj projekta Inter Bike III je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora-Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (Ciclovia Pedemontana).
 • Izboljšanje dostopa do znamenitosti ob teh poteh z nadgradnjo kolesarske infrastrukture in z vzpostavitvijo upravljavske strukture poti D7 in FVG3.
 • Vzpostavljene bodo tri nove multimodalne linije za prevoz koles: dve ladijski v Vzhodnem Venetu in ena cestna med potema D7 in FVG3.
 • Izdelalo se bo prometno študijo s predlogi optimizacije linijskih in čezmejnih javnih avtobusnih prevozov v regiji ter uvedbe sezonskih linij za prevoz koles. Projektne aktivnosti bodo pripomogle k razvoju zalednega kolesarskega omrežja, ki se navezuje na strateško obalno kolesarsko pot Adrioncycletour. Vsebina prometne študije pa bo koristila čezmejni delovni skupini za trajnostni turizem in mobilnost, ki bo vzpostavljena pri projektu Adrioncycletour.
 • Prispevek projekta k izzivom projektnega območja bo v razvoju podpornih storitev za turistično ponudbo, nadgradnji zelene infrastrukture in trajnostnih transportnih storitev, čezmejnem pristopu pri oblikovanju skupne turistične ponudbe ter v izboljšanju njenega upravljanja.

 

Povezava na program Interreg Italia – Slovenija: https://www.ita-slo.eu/sl

Povezava na projekt Inter Bike III: https://www.ita-slo.eu/sl/inter-bike-iii

 

Kontaktne informacije:

Larisa Kunst

Tel.: (05) 663 75 80

E-mail: larisa.kunst@rrc-kp.si

Aktualni projekti