Search
Close this search box.

ADRIATIC +

adriaticplus logo

 

Izmenjava izkušenj povezavi z upravljanjem morskih in obalnih območji na območju Jadranskega morja

Čas trajanja projekta: 7 mesecev

Vodilni partner: Mesto Pescara (Italija)

Ostali partnerji:

2

Ozadje projekta

Človeški vpliv na morska in obalna območja narašča, predvsem s strani ribištva, pomorskega transporta in turizma, kar vpliva na večanje pritiskov na morske in obalne ekosisteme. Da bi zagotovili trajnostno rabo virov je potreben pristop, ki temelji na koordinaciji aktivnosti v okviru Integralnega upravljanja z obalnim območjem (ang. ICZM) in Pomorskega prostorskega načrtovanja (ang. MSP). Obe orodji sta pomembni, ker med drugim spodbujata čezmejno sodelovanje. Namen projekta Adriatic + je krepitev institucionalne zmogljivosti, namenjene upravljanju in varstvu virov na posameznem območju in preprečevanje tveganj morebitnih nesreč, s pomočjo čezmejnega sodelovanja. Projekt Adriatic + izhaja iz treh standardnih projektov (NETCET, SHAPE in HAZARD) ter dveh strateških projektov (BALMAS, DEFISHGEAR).

Projekt vključuje 9 partnerjev iz 4 različnih držav (Italija, Slovenija, Hrvaška in Črna Gora). Cilj projekta je promocija in širjenje primerov dobrih praks upravljanja z morskim in obalnim območjem na Jadranu, kakor tudi ozaveščanje o prednostih uravnoteženega in sistematičnega načrtovanja aktivnosti, ki prispevajo k uresničevanju ciljev strategije EUSAIR. Glavni rezultat projekta je študija izvedljivosti ADRIATIC + metode za podporo odločanju (DSS Decision Support System) pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje nevarnosti za obalno in morsko biotsko raznovrstnost. 

 

Splošni cilji projekta  

Splošni cilj projekta ADIATIC + je širjenje primerov dobrih praks upravljanja z morskim in obalnim območjem, ki so nastali v okviru Jadranskega čezmejnega program IPA, krepitev rezultatov, zgoraj navedenih projektov, ki prispevajo k doseganju in uresničevanju ciljev strategije EUSAIR (steber 1,3 in 4) ter spodbujati trajnostno in sistematično načrtovanje, s ciljem izboljšati stanje morskega okolja.

 

Delovni sklopi

Projekt je razdeljen na 3 delovne sklope (DS). Vsak DS je sestavljen iz projektnih aktivnosti, ki so med seboj logično in vsebinsko povezane. RRC Koper kot partner v projektu sodeluje v vseh DS.

 

DS 1: Vodenje in koordinacija projekta

Pod ta delovni sklop sodijo priprave vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

 

DS 2: Komunikacija in promocija

V okviru DS 2 bo potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja pridobljenih v izbranih izvedenih projektih. Namen DS je ozaveščanje javnosti o vplivih človeka na ekosisteme na območju Jadranskega morja.

pdfBrošura_Adriatic_.pdf

pdfA_PPT_2nd_Project_Meeting_Pescara.pdf

pdfPower_point_predstavitev_Ancona_2._september 2016.pdf

pdfVabilo na delavnico TSG3 september 2016.pdf

pdfPredstavitev Mezek S. EUSAIR Adriatic 23. september 2016.pdf

pdfDogodek_Izola_22._23._in_29.9.2016.pdf

pdfPredstavitvena_konferenca_Bruselj_slo.pdf

 

DS 3: Tehnična izvedba

Glavni rezultat DS 3 je priprava študije izvedljivosti vzpostavitve ADRIATIC + metode za podporo odločanju (DSS Decision Support System) pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje nevarnosti za obalno in morsko biotsko raznovrstnost ter širjenje informacij in orodij pridobljenih v že izvedenih projektih (NETCET, SHAPE, DEFISHGEAR in BALMAS).    

 

Kontaktni osebi:

Slavko Mezek, tel. 05 663 75 85

Tina Primožič, tel. 05 663 75 86

 

 https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfMPZ39odhjV1Coz17x9Yqv2F-FPbqTL6Vqy58XtUGTfdbTOh8Fw

 

https://www.facebook.com/Adriaticplus/ 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9f/Twitter_bird_logo_2012.svg/945px-Twitter_bird_logo_2012.svg.png

 

https://mobile.twitter.com/adriaticplus

Aktualni projekti