Search
Close this search box.

BICY

bicy

bicyrrc
central-europe

BICY-Centralna Evropa

Partnerji: Provincia di Ferrara (Italija), Provincia di Ravenna (Italy), DISTART-Institute of Transportation Engineering-Universita’ di Bologna (Italia), Kosice Self-Governing Region (Slovaška) , Local Government Budaörs (Madžarska), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), FGM-AMOR Austrian Mobility Research (Austrija), Mestna občina Velenje (Slovenija), BICYCLE developement project bicycle club (Austrija), European Development Agency CR (Češka), Europa Programme Centre (Nemčija)

Splošni cilj
Splošni cilji projekta odražajo skupen interes sodelujočih pri vprašanju doseganja večje trajnostne mobilnosti v prometu. Če upoštevamo, da je približno 80% vseh mestnih prevozov na oddaljenosti manj kot 5 km, je jasno, da bi široka uporaba koles dala ogromen prispevek k zmanjšanju zastojev avtomobilskega prometa, zmanjšanju onesnaževanja in prihranku časa medtem ko krožimo v prometu; prispevala k izboljšanju zdravja prebivalstva in zmanjšanju podnebnih sprememb. Z drugimi besedami, kolesarsko mobilnost (skupaj s pešačenjem ter v kombinaciji z javnimi prevoznimi sredstvi), je potrebno spodbujati kot najbolj trajnostni, ekološki, in pod določenimi pogoji, zdrav in najvarnejši način prevoza. Projekt BICY se namerava usmeriti prav na ta dobro opredeljen cilj.

Posebni cilj
Doseganje posebnih ciljev BICY bo omogočilo sodelujočim področjem doseganje višje stopnje kohezije v trajnostni mobilnosti njihovega sistema. Zlasti manj napredni partnerji (partnerji, ki so na začetni stopnji, z nič ali zelo majhnim odstotkom mestnih potovanj s kolesom) bodo določili konceptualne in operativne podlage za vzpostavitev ustrezne kolesarske infrastrukture in celovito načrtovanje kolesarske mobilnosti, medtem ko bodo nekoliko bolj napredni partnerji stremeli, da se bo izboljšal njihov obstoječi kolesarski sistem in povezovanje le tega z javnimi prevoznimi sredstvi.
Natančneje si bo projekt BICY prizadeval doseči sledeče posebne cilje: razviti usklajeno in celostno urbano-regionalno kolesarsko načrtovanje kot strateško komponento celotnega mestnega-prostorskega načrtovanja, spodbujati uporabo kolesa kot ključno alternativo javnemu prevozu; ozaveščati lokalne nosilce odločanja in državljane o kolesarskem kot enakovrednem načinu mestnega prevoza, kot tudi o najbolj primerni obliki prevoza za krajše razdalje in zamenjavo uporabe avtomobila za takšne prevoze, ki so najpogostejši v vsakdanjem življenju; promovirati podobo kolesa kot sodobno, ekološko in varno prevozno sredstvo; ustvarjati, preizkušati in si izmenjati uporabne nove ideje, pristope in izkušnje, pripraviti uporabne podatke s pomočjo konsolidiranih kazalcev; spodbujati transnacionalno navzkrižno sodelovanje med podobnimi projekti in partnerstvi, ki delujejo na istem področju, izvedbo konkretnih ukrepov.

Aktivnosti RRC Koper
Na območju Mestne občine Koper se bodo poleg izdelave strategije, plana in metodologije trajnostne kolesarske mobilnosti v občini sredstva uporabila za pripravo tehnične dokumentacije za gradnjo nekaj novih odsekov kolesarskih poti v občini ter za izobraževanje kolsarskih turističnih vodnikov v regiji.

Brošura v angleškem jeziku:

pdf BICY Brosura – English.pdf 

 

Povezava na stran projekta: www.bicy.it

 

 


 

MAPA KOLESARSKIH POTI V OBČINI KOPER Z APLIKACIJO ZA PAMETNE TELEFONE

Mobilna aplikacija za Android je bila pripravljena za projekt BICY v okviru programa Srednja Evropa, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj:

BICY.APK.zip


Navodila za uporabo mobilne aplikacije BICY.pdf


 

Aktualni projekti