Search
Close this search box.

BLUACT

BLUACT Logo

Blue Cities in Action (Starting up the Blue Economy)

Aktivna modra mesta (Zagon modrega gospodarstva)

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja za izmenjavo in učenje, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Je eden od instrumentov evropske kohezijske politike, ki ga finančno podpirajo Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in države članice. Program URBACT mestom omogoča, da razvijejo celostne rešitve, za glavne urbane izzive, ki so nove in trajnostne ter vključujejo gospodarske, družbene in okoljske razsežnosti. Omogoča tudi mestom, da se povezujejo in sodelujejo med seboj ter delijo dobre prakse in pridobljene izkušnje za izboljšanje urbanih politik. BluAct je del programa URBACT.

Trajanje projekta: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2022

Vodilni partner: Pirej (Grčija)

Projektni partnerji:

  • Liepāja (Liepaja; Latvija)
  • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (Gdansk; Poljska)
  • Boulogne sur mer Développement Côte d’Opale (Boulogne sur mer; Francija)
  • Regionalni razvojni center Koper (Koper; Slovenija)

Cilj projekta:

BluAct je mreža evropskih pristaniških mest, ki si prizadeva za izmenjavo dobrih praks na področju podjetništva modrega gospodarstva. Projekt je bil ustanovljen in se financira v okviru programa URBACT EU. BluAct sledi uspešni praksi BlueGrowth Initiative iz Pireja. Slednja je uveljavljeno in nagrajeno podjetniško tekmovanje, ki lokalnim podjetjem ponuja inkubacijske storitve za spodbujanje inovacij in ustvarjanje novih delovnih mest. Leta 2020 se je preimenovala v Blue Growth Piraeus (BGPiraeus) in vključuje oddajo inovativnih predlogov, ocenjevanje, podelitev nagrad in inkubacijski program.

S pristopom oblikovanja URBACT lokalnih podpornih skupin ter vključevanja lokalnih zainteresiranih deležnikov in drugih zainteresiranih, je končni cilj mreže BluAct ”zagnati modro gospodarstvo” v evropskih obalnih mestih in odkriti njihovo dragoceno povezavo z morjem.

Dejavnosti znotraj projekta bodo sledile trem URBACT stopnjam:

–          FAZA RAZUMEVANJA dobre prakse

–          FAZA PRILAGODITVE IN PONOVNE UPORABE dobre prakse

–          ZAKLJUČNA FAZA deljenja izkušenj in rezultatov

Projekt je razdeljen na štiri delovne sklope:

1. Upravljanje mreže

2. Mednarodne izmenjave in izobraževalne aktivnosti

3. Lokalna raven

4. Komunikacija

 

Povezava na URBACT spletno stran: https://urbact.eu/

Povezava na URBACT BluAct spletno stran: https://urbact.eu/bluact

Povezava na BluAct spletno stran: https://www.bluact.eu/

 

Kontaktne informacije:

Mojca Fabbro

Tel.: 05 66 37 580

E-mail: mojca.fabbro@rrc-kp.si

Aktualni projekti