Search
Close this search box.

CHESTNUT | Predstavitev gradiva za CPS funkcionalnega urbanega območja

Vabilo na javno predstavitev mednarodnega projekta CHESTNUT: CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport.

 

CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE NA NIVOJU FUNKCIONALNIH URBANIH OBMOČIJ

V občinah in mestnih občinah so bile pripravljene in sprejete celostne prometne strategije (CPS),  ki predstavljajo bistveno drugačne, naprednejše pristope k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov v naših mestih in občinah.

CPS odlikujejo trajnostni pristop, ki uravnoveša gospodarski razvoj, socialno pravičnost in kakovost okolja; participativnost, ki javnost vključuje v vseh fazah načrtovalskega procesa ter jasna vizija, cilji in osredotočenost na doseganje merljivih ciljev. CPSji obstoječe načrtovalske prakse nadgrajujejo s temeljitimi analizami, vizijami prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja dolgoročnejšega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.

Mednarodni projekt CHESTNUT, ki ga izvaja 15 partnerjev iz 8 držav z območja Programa teritorialnega sodelovanja Podonavje, razširja metode celostnega prometnega načrtovanja na nivo funkcionalnih urbanih območij (FUO) – povezanih mestnih središč, krajev in občin.

Načrtovanje in izvajanje skupnih trajnostnih prometnih rešitev, ki presegajo meje mest in občin, zahtevajo predvsem veliko sodelovanja med občinami (in državo) ter drugimi deležniki, ter osredotočenost na človeka, kakovost okolja in življenja.

S sodelovanjem želimo nadaljevati, zato organiziramo dogodek, kjer bomo predstavili vmesne rezultate projekta in oblikovali prihodnje potrebe po rezultatih. Vabljeni na

srečanje, ki bo v sredo, 23. 1. 2019, ob 10. uri, v prostorih Naravnega rezervata Škocjanski zatok (Sermin 50, Koper).

Na konferenci bo predstavljeno gradivo za osnutek CPSja na ravni FUO, predvidena projektna naloga za študijo izvedljivosti večmodalnega omrežja in ostale vsebine projektov mobilnosti.

Projekt CHESTNUT vodi Mestna občina Velenje, RRC Koper pa je projektni partner. Na konferenci bodo prisotni sodelavci RRC Kopra in strokovnjaki s področja trajnostnega prometnega načrtovanja.

Okvirni program:

10:00 Welcoming speech – RDC Koper
10:10-11:10 Vane Urh (RDC Koper): Presentation of draft SUMP for FUA
11:10-11:30 Discussion
11:30-11:50 Break
11:50-12:20 David Trošt (PNZ): Presentation of CHESTNUT pilot project with basis from Bohinj case study
12:20-12:40 Aljaž Plevnik (UIRS): Expert grounds for strategic planning of tourism and mobility – MOBILITAS
12:40-12:50 Larisa Kunst (RDC Koper): Cycling network of western Slovenia –  INTER BIKE II
12:50-13:00 Conclusions

 

Projekt CHESTNUT delno sofinancira program INTERREG Podonavje. Za vsebino informacij je odgovoren Regionalni razvojni center Koper.

 Logo Chestnut in SVRK

Predstavitev gradiva za CPS na ravni FUO (cilji, ukrepi, kazalniki)

Predstavitev CHESTNUT pilotnega projekta na primeru naloge Bohinj

Izhodišča za strateško načrtovanje na področju turizma in prometa – MOBILITAS

Kolesarsko omrežje zahodne Slovenije –  INTER BIKE II

Poročilo z dogodka (v izdelavi)

Aktualni projekti