Search
Close this search box.

Člani Regionalnega razvojnega sveta JP – občine

Predstavniki občin

  • občina Divača: Boris Gombač,
  • občina Hrpelje-Kozina: Robert Kastelic, namestnik Aleksander Batič,
  • občina Ilirska Bistrica: župan Anton Šenkinc,
  • občina Izola: Igor Skok,
  • občina Komen: Erik Modic, namestnica Andrejina Nardin,
  • Mestna občina Koper: Marko Gorišek,
  • občina Piran: Alberto Manzin,
  • občina Sežana: Vlasta Sluban (Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov), namestnik Stojan Gorup (Sloveneta d.o.o.).

Aktualni projekti