Search
Close this search box.

Člani Regionalnega razvojnega sveta JP – ostali

Ostali:

  • Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti: Alberto Manzin, namestnik Sandro Kravanja,
  • Univerza na Primorskem: dr. Milan Bufon, namestnik dr. Darko Darovec,
  • predstavnik upravljalcev zavarovanih območij narave: Damjan Grmek, Kobilarna Lipica; namestnik Albin Debevec, Park Škocjanske jame,
  • predstavnik sindikatov: Bojan Kramar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, namestnik Euro Brozič, Obalna sindikalna organizacija.

Aktualni projekti