Search
Close this search box.

GIS Pregledovalnik

GIS Pregledovalnik prostorskih podatkov, ki je bil v okviru projekta POLY.DEV. nadgrajen z dodatnimi podatkovnimi sloji

Pregledovalnik prostorskih podatkov 3MAP/Južna Primorska omogoča pregledovanje nekaterih prostorskih podatkov Južne Primorske. Podatki so razporejeni po vsebini na več slojev. Vsak sloj podatkov lahko posebej vklopimo ali izklopimo za prikazovanje. Na sloju, na kateremu vklopimo na gumbu trikotnik s črko “i”, lahko z orodji za poizvedovanje izvajamo različna iskanja po podatkih, ki so vsebinsko vezana na ta sloj. (več v navodilih za uporabo)

vstopi

Viri podatkov:

  • Uradi za okolje in prostor občin Južne Primorske,
  • Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava RS (GURS),
  • Agencija R Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Opozorilo: podatki so informativni. Uradna interpretacija podatkov je v pristojnosti občinske uprave. Uporabniki naj pri tolmačenju informacij upoštevajo veljavnost podatkov (datum stanja podatkov) in točnost podatkov (možne pozicijske in vsebinske napake v prikazih).

Uporaba pregledovalnika prostorskih podatkov:

Kaj potrebujemo,
Kaj se sploh dogaja,
Znani problemi,
Navodila za uporabo.


rrc   eu   polycentric-development   interreg-iiib-cadses

Projekte delno financira Evropska Unija, v okviru programa Interreg IIIB CADSES

Aktualni projekti