IMPULSE PLUS

LOGO IMPULSE ERDF PROJECT En

Reaching new territories in the use of integrated management support tools for energy efficiency in mediterranean public buildings –

Vključevanje novih območij v uporabo celostnih upravljavskih podpornih orodij za energetsko učinkovitost javnih stavb na območju Sredozemlja

 

Trajanje projekta: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

 

Vodilni partner: Inštitut za gradnje iz španske Valencie (IVE),

Partnerji:

  • italijanska družba ART-ER iz Bologne, ki se ukvarja s promocijo trajnostnega razvoja,
  • Regija Zahodna Grčija,
  • Fundacija za podnebje in energijo (VCE) iz Valencije,
  • Mestni svet španskega mesta Elche,
  • Regionalni razvojni center Koper.

Pri projektu sodeluje še devet pridruženih partnerjev brez finančne udeležbe iz Španije, Italije, Grčije in Slovenije (Mestna občina Koper).

 

Cilj projekta: Namen projekta IMPULSE PLUS je prenos rezultatov projekta IMPULSE programa Mediteran iz preteklega programskega obdobja na nove regije in mesta. Gre za prenos orodij za pripravo načrtov energetske prenove javnih stavb in finančnih projekcij, ki temeljijo na stroškovno najučinkovitejših rešitvah. V državah, sodelujočih pri prvem projektu, se bo orodja nadgradilo (Španija, Italija, Grčija) oz. se bo njihovo uporabo preneslo iz manjših krajev v večja mesta (Valencia) oz. iz lokalne ravni na regionalno (Dežela Emilia Romagna v Italiji in Zahodna Grčija). Slovenija pa je nova država, v kateri ta orodja še niso bila preizkušena.

Pilotno območje v Sloveniji je Mestna občina Koper, kjer je bilo popisanih 48 javnih stavb, ki še niso bile energetsko prenovljene. Popisane stavbe se je razvrstilo po določenih kriterijih v skupine. V petih skupinah se je izbralo pet t. im. reprezentativnih stavb, za katere se bo v nadaljevanju pripravilo možne scenarije prenove ter se jih finančno ovrednotilo. Scenariji bodo osnova za pripravo letnih planov prenove stavb, ki so podlaga za rezervacijo sredstev v občinskem proračunu. Predvidena je tudi izdelava razširjenega energetskega pregleda in investicijske dokumentacije za omenjenih pet stavb, ki so vrtec v Bertokih, telovadnica OŠ Prade, stavba italijanskega konzulata, stavbi na Trgu Brolo št. 3 in 4 (nekdanja upravna enota) ter dvorana Bonifika. Občina namerava zanje poiskati ustrezna sredstva za izvedbo investicij, saj slednje v okviru projekta IMPULSE PLUS niso predvidene.

 

Povezava na spletno stran projekta: https://impulse.interreg-med.eu/

Vabljeni pa tudi k ogledu promocijskega videa: IMPULSE PLUS aims at helping… – Impulse PLUS Interreg-MED | Facebook

 

Kontaktna oseba:

Larisa Kunst

Tel.: 05 663 75 80

E-mail: larisa.kunst@rrc-kp.si

Občine / regija

Aktualni projekti