Search
Close this search box.

IMPULSE PLUS

LOGO IMPULSE ERDF PROJECT En

Reaching new territories in the use of integrated management support tools for energy efficiency in mediterranean public buildings –

Vključevanje novih območij v uporabo celostnih upravljavskih podpornih orodij za energetsko učinkovitost javnih stavb na območju Sredozemlja

 

Trajanje projekta: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2022

 

Vodilni partner: Inštitut za gradnje iz španske Valencie (IVE),

Partnerji:

  • italijanska družba ART-ER iz Bologne, ki se ukvarja s promocijo trajnostnega razvoja,
  • Regija Zahodna Grčija,
  • Fundacija za podnebje in energijo (VCE) iz Valencije,
  • Mestni svet španskega mesta Elche,
  • Regionalni razvojni center Koper.

Pri projektu sodeluje še devet pridruženih partnerjev brez finančne udeležbe iz Španije, Italije, Grčije in Slovenije (Mestna občina Koper).

 

Cilj projekta: Namen projekta IMPULSE PLUS je bil prenesti rezultate projekta IMPULSE (program Interreg Mediteran) iz preteklega programskega obdobja na nove regije in mesta. Šlo je za prenos orodij za pripravo načrtov energetske prenove javnih stavb in finančnih projekcij, ki temeljijo na stroškovno najučinkovitejših rešitvah. V državah, sodelujočih pri prvem projektu, se je orodja nadgradilo (Španija, Italija, Grčija) oz. se je njihovo uporabo preneslo iz manjših krajev v večja mesta (Valencia) oz. iz lokalne ravni na regionalno (Dežela Emilia Romagna v Italiji in Zahodna Grčija). Slovenija pa je nova država, v kateri ta orodja še niso bila preizkušena.

Pilotno območje v Sloveniji je Mestna občina Koper, kjer je bilo popisanih 48 javnih stavb. Popisane stavbe se je razvrstilo po določenih kriterijih v skupine. V petih skupinah se je izbralo pet t. im. reprezentativnih stavb, za katere se je pripravilo možne scenarije prenove ter se jih finančno ovrednotilo. Scenariji in finančne projekcije so lahko osnova za pripravo letnih planov prenove stavb, ki so podlaga za rezervacijo sredstev v občinskem proračunu. V petih reprezentativnih stavbah so bili opravljeni razširjeni energetski pregledi, izdelan pa je bil tudi del investicijske dokumentacije. Gre za stavbe vrtca v Bertokih, telovadnico osnovne šole Prade, italijanskega konzulata, stavbi na Trgu Brolo št. 3 in 4 (nekdanja upravna enota) ter dvorano Bonifika. Občina namerava zanje poiskati ustrezna sredstva za izvedbo investicij, saj slednja v okviru projekta IMPULSE PLUS niso bila predvidena.

V sodelovanju z Mestno občino Koper, Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA in Eko skladom smo ponatisnili knjižico Energetski svetovalec in jo pripravili tudi v spletni obliki v slovenščini in angleščini. Vabljeni k prebiranju nasvetov, kako lahko z enostavnimi ukrepi pripomoremo k zmanjšanju rabe energije: Energetski_svetovalec

 

Povezava na spletno stran projekta: https://impulse.interreg-med.eu/

Vabljeni pa tudi k ogledu promocijskega videa: IMPULSE PLUS aims at helping… – Impulse PLUS Interreg-MED | Facebook

 

Kontaktna oseba:

Larisa Kunst

Tel.: 05 663 75 80

E-mail: larisa.kunst@rrc-kp.si

Aktualni projekti