Search
Close this search box.

Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – Inter Bike

logo_interbike          rrc          adriabike logo

 

Strateški projekt Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 s področja trajnostne mobilnosti se je zaključil marca 2015. Partnerji so v štirih letih uredili oziroma obnovili kolesarsko infrastrukturo na območju Gorenjske, Primorske, Furlanije-Julijske krajine, Veneta in Emilije-Romanje v znesku 1,7 milijona evrov. Gradbena dela na obeh straneh meje so obsegala ureditve odsekov kolesarskih poti, postaj za izmenjavo koles, počivališč in postavitev informativnih tabel.

Oblikovali so tudi turistični produkt – čezmejno kolesarsko povezavo Adriabike, ki se deli v dolinsko ter hribovsko. Lažja, približno 1.100 km dolga različica, povezuje Kranjsko Goro preko Bleda s Posočjem, Goriško, Krasom, slovensko Istro, Trstom, Benetkami in se zaključi v Ravenni. Zahtevnejša, hribovska trasa, pa je speljana le po slovenski strani od Kranjske Gore, preko Vršiča, čez Posočje, Cerkno, Idrijo, Vipavsko dolino na Kras. Obe trasi sta predstavljeni v novo izdanih publikacijah in kolesarskih kartah, v štirih jezikovnih različicah, ki bodo na voljo v turistično informacijskih centrih, ter na spletni strani projekta. Tu so objavljene tudi GPS sledi in aplikacija za pametne telefone.

S projektom se je nameravalo spodbuditi tudi oblikovanje intermodalnih storitev, ki bi kolesarjem nudile možnost prevoza koles z vlakom, avtobusom ali ladjo. Dežela Furlanija-Julijska krajina in Tržaška pokrajina sta zato v drugi polovici leta 2014 poskusno uvedli brezplačen začasen prevoz koles z avtobusom med Trstom, Vidmom in Gradežem ter med Trstom in zaledjem. Uporabniki so storitvi dobro sprejeli. Ladja, ki pluje dvakrat dnevno med Trstom in Gradežem, je zato letos povečala število mest za kolesa. Primestna avtobusna linija med Trstom ter Opčinami in Bazovico pa ob koncih tedna ponuja prevoze koles.

Kolesarska pot Adriabike, ki povezuje pet regij, čezmejni slovensko-italijanski kolesarski krog na severnem Primorskem Bike Alpe Adria in pot Alpe Adria, vzpostavljena v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG IV Italija-Avstrija 2007–2013, ki poteka od Salzburga do Gradeža, želijo privabiti na območje od Alp do Jadrana čim več ljubiteljev kolesarstva. Tri poti so alternative eni najbolj obiskanih evropskih kolesarskih poti ob reki Dravi. Z omenjenimi trasami se želi čezmejni slovensko-italijanski prostor predstaviti kot zanimivo kolesarsko turistično destinacijo.

Adriabike obenem poteka po trasi daljinske kolesarske poti EuroVelo 8 (Mediterranean Route) ter italijanske kolesarske mreže BicItalia 6.

https://www.adriabike.eu/sl/

https://www.bike-alpeadria.eu/

http://www.alpe-adria-radweg.com/en/

 

 

SVRK   http://www.adria-a.eu/wp-content/uploads/2011/10/ita-slo-2007-2013.jpg

Ministero

Aktualni projekti