Search
Close this search box.

Občina Izola

 

Občina Izola grb

Občina Izola leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.
Je del obalno-kraške statistične regije. Meri 29 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 182. mesto.

 

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 15.900 prebivalcev (približno 8.000 moških in 7.900 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 30. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 556 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,5 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,3 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 135 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 605 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 77 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 980 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 500 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 6 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 5 %.

Vsak 27. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 509 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 54 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 65 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 92.500 prihodov in 360.300 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,9 % vseh prihodov in 3,8 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 449 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 97 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Povezava na spletno stran občine: Občina Izola/Comune di Isola

 


 

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občino in regijo.

 

Podatki za leto 2010 Občina Izola Občina Izola / JP Regija
Površina km2 29 1,90%
Število prebivalcev 15.867 12,73%
Število moških 7.988 12,83%
Število žensk 7.879 13,00%
Naravni prirast 68 62,96%
Skupni prirast -152 -50,00%
Število vrtcev 4 7,02%
Število otrok v vrtcih 584 13,07%
Število učencev v osnovnih šolah 975 11,78%
Število dijakov (po prebivališču) 520 12,58%
Število študentov (po prebivališču) 680 12,36%
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 6.756 12,77%
Število zaposlenih oseb 4.980 11,15%
Število samozaposlenih oseb 801 14,02%
Število registriranih brezposelnih oseb 691 15,03%
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.405,46 101,13%
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 914,14 99,79%
Število podjetij 1.777 14,42%
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 326.623 6,51%
Število stanovanj, stanovanjski sklad 6.937 12,42%
Število osebnih avtomobilov 8.490 11,95%
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 8.566 15,24%

Vir: www.stat.si

Aktualni projekti