JAVNI POZIV DELODAJALCEM REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME JUŽNA PRIMORSKA za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/17

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je dne, 18. 11. 2016, objavilo javni razpis za sofinanciranje regijskih shem kadrovskih štipendij 2016 – 2022 in s tem zagotovilo sredstva za izvajanje Regijskih štipendijskih shem (RŠS) .

Čeprav se je šolsko leto že pričelo, imajo delodajalci možnost, da tudi za šolsko leto 2016/17 prejmejo sofinanciranje za kadrovske štipendije, ki so jih že podelili (jih že izplačujejo) oz. ki jih želijo podeliti (štipendije bodo nakazane za nazaj; dijakom od septembra 2016 in študentom od oktobra 2016 naprej). Višina sofinanciranja znaša 60% (50 % sofinanciranje kadrovske štipendije s strani EU in 10 % s strani občin).

Pogoj za prijavo na razpis za sofinanciranje štipendij za šolsko leto 2016/2017 (ki ga bo RRC Koper objavil po podpisu pogodbe z MDDSZ predvidoma v začetku leta 2017) je prijava na javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

 

Kako delodajalci prijavijo svoje potrebe po štipendijah:

Delodajalci morajo svojo potrebo v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/17 poslati najkasneje do 16.1.2016 na predvidenem obrazcu na naslov:

Regionalni razvojni center Koper, Ul. 15.maja 19, 6000 Koper (priporočeno) ali

skenirano po elektronski pošti tina.matekovic@rrc-kp.si.

 

 

Razpisna dokumentacija:

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, tel.: 05 66 37 590.

Preberi več>>

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/dokumenti/2014-2020/Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan.jpg

Aktualni projekti