Search
Close this search box.

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ 2014/2015

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ 2014/2015

Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem (RŠS Južna Primorska) za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Datum objave: 2. decembra 2014

Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, kot štipenditor (oz. nosilec RŠS Južna Primorska) objavlja javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru regijske štipendijske sheme Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

Štipendije iz RŠS Južna Primorska so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju južnoprimorske regije.

Rok za oddajo vlog: odprti rok prijave, ki začneteči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 03. 2015

Razpisna dokumentacija:

 

pdfJAVNI_RAZPIS_RŠS_Južna_Primorska__2014-2015.pdf

docVLOGA_Juzna_Primorska_2014_OBR1.doc

pdfpogodba_delodajalec_RRC_Koper_14-15.pdf

docxpogodba_delodajalec_-_stipendist_14-15.docx

docPooblastilo_delodajalca_Južna_Primorska_2014.doc

 

Pravno podlago projektu in njegovemu izvajanju s strani RRC Koper dajejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakon o štipendiranju.

Ključne spremembe zakonodaje (nov Zakon o štipendiranju, Ur.l. RS št. 56/2013, ki je pričel veljati s 1. 1. 2014):

  • kadrovske štipendije so združljive z državnimi štipendijami ali Zoisovimi štipendijami ali s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu ali s štipendijami Ad futura;
  • delodajalec mora omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne prakse, v vsakem šolskem ali študijskem letu;
  • v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse lahko delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju (brez sankcij – vračila, če štipendist uspešno konča in izpolni pogoje za vpis v višji letnik);
  • delodajalec je dolžan s štipendistom najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto;
  • delodajalec lahko štipendista zaposli pred zaključkom izobraževanja, vendar mora tak štipendist izobraževanje zaključiti v šestih mesecih po zaposlitvi (v kolikor štipendist ne zaključi v roku šestih mesecev, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja);
  • delodajalec lahko, ob predhodnem soglasju štipendista in RRC Koper, vse pogodbene obveznosti prenese na drugega delodajalca;
  • obvezna enoletna zaposlitev po zaključku izobraževanja (eno leto, ne več za čas »vsaj toliko časa, kolikor je štipendist prejemal štipendijo«, v kolikor je čas, krajši od enega leta, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja), torej tudi brez možnosti odloga zaposlitve (oz. izpolnitve pogodbenih obveznosti) zaradi nadaljevanja izobraževanja na višji ravni;
  • v kolikor se obveznosti iz pogodbe o štipendiranju ne izpolnijo, se vrne znesek sofinanciranja kadrovske štipendije samo za zadnje šolsko ali študijsko leto (velja v primeru, da štipendist ne zaključi izobraževanja ali ne sprejme zaposlitve ali se samozaposli).

Projekt Regijske štipendijske sheme Regije Južna Primorska je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostna usmeritev 1.2. »Štipendijske sheme«.

Aktualni projekti